មហាជនស្លុតចិត្ត ឃើញសភាព យាយណាង ដកដង្ហើមមិនដល់គ្នាក្នុងឡានពេទ្យ ទាំងកូននិយាយអួលដើម-កបែបនេះ (វីដេអូ)

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រោយពេល កូនប្រុសលោកយាយ ណយ សំណាង បង្ហោះរូបភាព និងវីដេអូ តាមរថយន្តពេទ្យ មិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផង ពេលនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកយាយ បានមកដល់ទីតាំងព្យាបាលកូវីដ១៩ ហើយ មិនតែប៉ុណ្ណោះ បានជួបនឹង តារាកំប្លែងយាយ អ៊ឹម ផល្លា ដែលបានឆ្លងកូវីដមុន នោះថែមទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទន្ទឹមនឹងនេះ តារាកំប្លែងយាយ អ៊ឹម ផល្លា បានទម្លាយអាការៈជំងឺរបស់របស់លោកយាយ ណយ សំណាង គឺមានអាការៈ ធ្ងន់ធ្ងរជាងរូបគាត់ទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលបច្ចុប្បន្ន កំពុងសម្រាកនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់៕ប្រភពពី Khmerload បើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះ តោះទៅមើលរូបភាព និងវីដេអូ ខាងក្រោម ៖

Read More

អគុណគ្រូពេទ្យ! ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកជាសះស្បើយ ៣៤៨ នាក់ ខណះមានតួរលេខប្រគាកជាមួយនាក់ឆ្លងថ្ងៃនេះ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន៣៥៨ នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ៣៤៨ នាក់ជាសះស្បើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សរុបអ្នកឆ្លង ២១៤៩៩នាក់ សរុបអ្នកជាសះស្បើយ ៩៨៦៧នាក់ សរុបអ្បកស្លា.ប់ ១៤៧នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមអានសេចក្ដីលំអិតនៅខាងក្រោម ៖

Read More

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៣៥៨ នាក់ និង ស្លា.ប់ថ្មី ៥ នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន៣៥៨ នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ស្លា.ប់ថ្មីចំនួន ៥ នាក់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២១,៤៩៩នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៩,៨៦៧នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ១៤៧នាក់៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមអានសេចក្ដីលំអិតនៅខាងក្រោម ៖

Read More

ចង់ស្លុតចិត្ត ដោយឃើញសភាព យាយណាង ដកដង្ហើមមិនដល់គ្នាក្នុងឡានពេទ្យ ទាំងកូននិយាយអួលដើម-កបែបនេះ (វីដេអូ)

មុននេះបន្តិចតារាចម្រៀង លោក វណ្ណា ស័ក្ត ដែលត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់តារាកំប្លែងជើងចាស់លោកយាយ ណយ សំណាង យបានបង្ហោះរូបភាព និង វីដេអូ នៅលើឡានពេទ្យកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ ។ ក្នុងនោះបើទោះជាលោក វណ្ណា ស័ក្ត មិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពជំងឺអ្វីក៏ដោយ ប៉ុន្តមហាជនហាក់តក់ស្លុត និង ព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់តារាកំប្លែងជើងចាស់លោកយាយ ណាង ដែលមានសភាពពិបាកដកដង្ហើម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សារ និង រូបភាពនៅលើឡានពេទ្យកំពុងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ លោក វណ្ណា ស័ក្ត បង្ហោះនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានឱ្យដឹងថា «មិនគួរណាមានបញ្ហារចឹងមកលើម៉ាក់ខ្ញុំ និងគ្រួសារខ្ញុំសោះ ហេតុអ្វីទៅលោកអើញ អាណិតម៉ាក់ណាស់ សូមវត្ថុ ស័ក្តិសិទ្ធជួយតាមថែរក្សាម៉ាក់ខ្ញុំឆាប់ជាពីរជម្ងឺនេះផង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំសុខចិត្តអោយខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏បានដែរ ខ្ញុំព្រមធ្វើតាមទាំងអស់ អោយតែម៉ាក់បានជាសះស្បើយពីជម្ងឺរកាចសាហាវនេះ ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចអោយត្រូវទេ គាំងអស់ហើយ មានតែសុំពាក្យជូនពរពីរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា អោយម៉ាក់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំបានជាសះស្បើយពីរជម្ងឺនេះផងចុះ យកជីវិតខ្ញុំទៅ សូមកុំយកជីវិតម៉ាក់ខ្ញុំអី» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីទទួលបានដំណឹងខាងលើនេះហើយ មហាជនអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និង មិត្តសិល្បករជាច្រើនព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីសុខភាពរបស់លោកយាយ ណយ សំណាង ហើយក៏ជូនពរដល់លោកយាយ ណយ សំណាង និង លោក វណ្ណា ស័ក្ត ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារជាសះស្បើយឆាប់ៗផងដែរ ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Read More

ពេលនេះអ្នកនាង ពេជ្រសោភា បានបញ្ចេញមតិលេងមួយអស់ដៃតែម្តងជូនទៅលោក ឧកញ៉ដោយបានបង្ហោះសារនិយាយដោយបែបនេះថា…!

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានដឹងច្បាស់ហើយថា រឿងរ៉ាវប្តឹ ងផ្តល់រវាងសិល្បការិនីវ័យក្មេង និង ឧកញ៉ាម្នាក់ នៅតែក្តៅគគុក និង ត្រូវបានអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមចាប់អារម្មណ៍មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដោយក្នុងនោះមហាជនជាច្រើន ជាពិសេសអ្នកសិល្បៈបានបង្ហោះទាមទាររកភាពយុតិ្តធម៌ជ នស្រី្ត ដែលគេយល់ថានាងគឺជាជ ន រ ងគ្រោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខណៈរឿងមួយនេះកំពុងសាយភាយកាន់តែខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម ហើយក៏មានការទម្លាយពីភ័ស្តុតាងថ្មីៗនោះ ងាកមកកំពូលតារាចម្រៀង ពេជ្រ សោភា វិញ អ្នកនាងមិនបាននិយាយរៀបរាប់ច្រើននោះទេ គ្រាន់តែបង្ហោះសារបង្គា ប់អត្ថន័យមួយរៀបរាប់ពីឋានៈរបស់មនុស្សស្រីប៉ុណ្ណោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សាររបស់តារាច្រៀង ពេជ្រ សោភា បានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា «មនុស្សស្រី មនុស្សស្រីជាម្តាយអ្នក មនុស្សស្រីជាអ៊ំស្រីអ្នក មនុស្សស្រីជាមីងអ្នក មនុស្សស្រីជាបងស្រីអ្នក មនុស្សស្រីជាប្អូនស្រីអ្នក មនុស្សស្រីនាងជាកូនស្រី មនុស្សស្រីជាចៅស្រីអ្នក (មនុស្សស្រីនាងជាប្រពន្ធអ្នក)» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដ្បិតថា ពេជ្រ សោភា មិនបានរៀបរាប់ច្រើនដោយគ្រាន់តែនយាយពីឋានៈរបស់មនុស្សស្រី តែហាក់ចង់បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា នៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗ ត្រូវតែមានមនុស្សស្រី ដូច្នេះគួរស្រឡាញ់ឱ្យតម្លៃស្រ្តីប្រៀបដូចសាច់ញាតិរបស់យើង ៕

Read More

សង្វេគណាស់! ស្ត្រីទើបសម្រាលកូនបាន ២៣ថ្ងៃ ទាស់ចំណីដេកស្លា.ប់ចោលកូន

នៅវេលាម៉ោង១១ និង ៥៣នាទីព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីស្រ្តីម្នាក់ ទើបសម្រាលកូនបានចំនួន ២៣ថ្ងៃ ត្រូវគេប្រទះឃើញដេកស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ផ្ទះជួល បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើង ស្ថិតក្នុងសង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជនរងគ្រោះជាម្តាយរបស់ទារកមានឈ្មោះ ឃុន ស្រីមុំ អាយុ ៣០ឆ្នាំ និងមានស្វាមីឈ្មោះ សយ វិន អាយុ ៣៦ឆ្នាំ ដែលមានស្រុកកំណើតនៅ ខេត្តព្រៃវែង ហើយបានស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលលេខ 12 ក្នុងភូមិថ្មី១ សង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យបានចុះយកសំណាកស.ព តែលទ្ធផលអវិជ្ជមានកូវីដ១៩។ ការសន្និដ្ធានរបស់សមត្ថកិច្ចអះអាងថា ស្ត្រីជាម្ដាយបានស្លាប់ដោយសារទាស់សសៃកូនខ្ចី ដោយពិសារសម្លរ ត្រី ទីឡាប់យ៉ា ឬត្រីកន្ទុយក្រហម ដែលស.ពបានពឹងឲ្យអ្នកជិតខាងទិញពីផ្សារយកមកទទួលទាន កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី១២ ឧសភាឆ្នាំ ២០២១ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សពត្រូវបាន ដឹកតាមរថយន្តយកទៅបូជានៅឯវត្តចក្រអង្រែក្រោម ដោយលោកជៀម ខូយ ចៅសង្កាត់តាខ្មៅបានចេញសោហ៊ុយចំនួន ៤០ ម៉ឺនរៀលសំរាប់ថ្លៃរថយន្ត និងបូជាសព ឯម្ចាស់បន្ទប់ជួល ជួយចេញសោហ៊ុយ លើការរៀបចំសពដាក់ក្នុងមឈូស ចំនែកសមត្ថកិច្ចដែលជាក្រុមការងារធ្វើកោសល្យវិច័យ ក៏បានជួយជាថវិកាខ្លះផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកឪពុករបស់ទារកខាងលើឆ្លើយថា ទារកនេះមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ទេ ត្បិតម្តាយ និងឪពុករបស់ទារកស្រលាញ់គ្នា រួមរស់នៅជាមួយគ្នាជាយូរមកហើយ។ ទារក ត្រូវបានឈ្មោះ អឿន សុម៉ាលី ដែលរាប់អានគ្នាជាមួយស.ពកាលនៅរស់ ជួយយកទៅឲ្យញាតិរបស់ប្តីនៃស.ពជួយថែរក្សាបណ្តោះអាសន្ន៕ប្រភពពីភូមិរ៉ារាត្រី

Read More

ថែរក្សារសុខភាពផងបងប្អូន! ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងបន្ថែមពីអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី១៦ ឧសភា, កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងលាយឡំជាមួយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ មានល្បឿនខ្លាំងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងបន្ថែមពីអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ដោយទទួលឥទ្ធិពល ពីបណ្តុំសម្ពាធទាបរួមជាមួយនឹងខ្យល់និរតី ដែលបក់មកពីឈូងសមុទ្រថៃ នាំឲ្យមានភ្លៀងលាយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់មានល្បឿនលឿនស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រសួងធនធានទឹក បានបញ្ជាក់ថា តាមរយៈការវិវត្តន៍ជាក់ស្តែងនៃស្ថានភាពអាកាសធាតុឃើញថា បណ្តុំសម្ពាធទាបរួមជាមួយនឹងខ្យល់និរតីដែលបក់មកពីឈូងសមុទ្រថៃ នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លក្ខណ:បែបនេះ នឹងធ្វើឲ្យ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ * តំបន់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបភាគឦសាន រួមមាន៖ ខេត្តរតនគិរី មណ្ឌលគិរី ស្ទឹងត្រែង ឧត្តរមានជ័យ និងខេត្តព្រះវិហារ * តំបន់វាលទំនាបកណ្តាល និងតំបន់មាត់សមុទ្រ រួមមាន៖ ខេត្តតាកែវ កណ្តាល កំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ ប៉ៃលិន កំពង់ធំ ព្រះសីហនុ និងខេត្តកោះកុង នឹងមានភ្លៀងលាយឡំជាមួយ ផ្គររន្ទះ ពីបង្គួរទៅខ្លាំងស្ទើគ្រប់ទីកន្លែង និងមានខ្យល់កន្ត្រាក់មានល្បឿនខ្លាំង (ខ្យល់មុខកាត់ Wind Shears) ពី ១០-២០ម៉ែត្រ ក្នុងមួយវិនាទី និងផ្ទៃសមុទ្រមានរលកមធ្យម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានេះក្រសួងធនធានទឹក សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រាបជាព័ត៌មាន និងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបានគ្រប់គ្នា៕ប្រភពពី Fresh News

Read More

ឃើញជនមិនស្គាល់មុខគាស់ផ្ទះចូលរស់នៅ ខឹងប្តឹងប៉ូលិស តែពេលសួរនាំដឹងការពិតបែរអាណិតវិញ(វីដេអូ)

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ មហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ខណៈមានជនមិនស្គាល់មុខ ចំនួន៣នាក់ មកគាស់របង គាស់ទ្វារផ្ទះ ចូលរស់នៅយ៉ាងព្រងើយ ខណៈផ្ទះនោះម្ចាស់មិនបានរស់នៅ ដោយមិនខ្លាចចិត្តម្ចាស់ផ្ទះទាល់តែសោះ រហូតម្ចាស់ផ្ទះ សម្រេចចិត្តឡាយវីដេអូ តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុក ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរ ចុះមកអន្តរាគមន៍ លើជនមិនស្គាល់មុខទាំង៣នោះ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្អឺ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រំលងបានប៉ុន្មានម៉ោង នៅថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំដដែល បុរសជាម្ចាស់ផ្ទះ មានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ «ជីវិតកូនកំព្រា ជំរុំសៀម» ក៏បាននាំអាជ្ញាធរចុះដល់ទីតាំងកើតហេតុ រហូតសួរនាំដឹងនូវការពិត តែបែរជាម្ចាស់ផ្ទះ មានក្តីអាណិត ហើយធ្វើរឿងដែលគួរឲ្យសរសើរមួយថែមទៀតផង ដោយគាត់បានសរសេររៀបរាប់ពីដំណើររឿងដូចច្នេះថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «ថ្ងៃនេះមានមនុស្សមួយក្រុម ធ្វើសំណង់ឲ្យគេ ត្រូវមេការបោក ត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះ ដេញចេញមិនឲ្យនៅ ហើយបាននាំគ្នាសម្រេចចិត្ត មកគាស់របងផ្ទះ និងគាស់ទ្វារផ្ទះរបស់ខ្ញុំ ចូលស្នាក់នៅ។ ដំបូងគិតថាខឹង ប៉ុន្តែដោយបានស្តាប់ការសារភាព អំពីគោលបំណង ក៏កើតក្តីអាណិត ហើយមិនចង់សាងអំពើបាប ជាមួយមនុស្សដែលគ្នា កំពុងខ្វះខាត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយមានការអង្វរសូមអភ័យទោស ដោយសុំយោបល់អំពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ខ្ញុំបាទសម្រេចចិត្ត មិនប្តឹង ហើយបានឲ្យទឹកប្រាក់ ចំនួន ៥០ ០០០៛ ដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញចុះ ក្រោយពីការយកទៅពិនិត្យស្វែងរក កូវីត១៩»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលឃើញទង្វើ ប្រកបដោយក្តីមេត្តាចំពោះ អ្នកលំបាក ខណៈកំពុងជួបនូវវិបត្តិជំងឺកូវីដទៀតនោះ ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើន បានលើកសរសើរពីទឹកចិត្តរបស់ម្ចាស់ផ្ទះ ថាពិតជាមនុស្សល្អ ហើយថែមទាំងទទួលបានការគោរពឲ្យតម្លៃពីមនុស្សទូទៅផងដែរ៕ប្រភពពីភូមិរ៉ារាត្រី

Read More