នេះហើយតម្លៃនៃការតស៊ូ!! ក្រសឹងរកបាយហូបគ្មាន ខំប្រឹងរៀនរហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍ពី Harvard មហាវិទ្យាល័យដែលល្បីជាងគេនៅអាមេរិច…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការតស៊ូអំណត់ ព្យាយាមគង់តែទទួលបានភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយ។ ប្រៀបដូចជាក្មេងប្រុសជនជាតិភីលីពីនម្នាក់ដែលជម្នះជាមួយភាពក្រីក្រ រហូតមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហាវើត (Harvard University) ដ៏ល្បីល្បាញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Romnick L. Blanco លូតលាស់ធំធាត់នៅក្នុងខេត្ត Bulacan ក្នុងគ្រួសារកសិករមួយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្រួសាររបស់ Romnick បានឱ្យកូនទទួលការអប់រំនៅសាលា ហើយ Romnick ទៀតសោតក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាត្រូវឆ្លងទន្លេជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងលំបាកដើម្បីទៅដល់សាលា ព្រោះមិនចង់ឱ្យឪពុកខកបំណង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការខិតខំប្រឹងប្រែង និងភាពវ័យឆ្លាតរបស់ Romnick បានធ្វើឱ្យគេទទួលការឧបត្ថម្ភពីអង្គការក្នុងតំបន់មួយដើម្បីឱ្យគេបានរៀនជំនាញផ្សេងទៀតដូចជាភាសាអង់គ្លេស និង កំព្យូទ័រជាដើម។​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់មក Romnick ក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិម៉ានីឡាដោយជំនួយពីអង្គការខាងលើ ជាមួយនឹងពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេបំផុត ដែលធ្វើឱ្យគេទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ ជាច្រើនពីសាកលវិទ្យាល័យបរទេស ។ ក្នុងចំណោមនោះក៏មានសាកលវិទ្យាល័យហាវើត ដែលជាជម្រើសរបស់គេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រឿងរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបានក្លាយជាការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សិស្សទាំងអស់ដែលមានជីវភាពក្រីក្រ ហើយអស់សង្ឃឹមក្នុងការបន្តឈោងចាប់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួន ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផង!! ម្តាយមិនពេញចិត្ត ខាងប្រុសនាំខាងស្រី ផឹកថ្នាំសំ.លាប់ខ្លួន ពិបាកទ្រាំពេកខ្លាចស្លា​​ប់ ឌុបគ្នាឲ្យពេទ្យជួយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយ​សារតែ ការជំទាស់ រ​​​​​​​​​​បស់​គ្រួសារ ​ខា​​​​​​​​​​​​​​​ង​ស្រី ធ្វើ​ឲ្យ​ខក​​​​​​​​ បំណ​​​​​​​​​​​​​​​​ង គូស្នេហ៍​វ័ ​​​​​​​​​​​​​យក្មេង បានស ​​​​​​​​​​​​ម្រេច​​​​​​​​​​​​​​ចិត្ត លេប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្នាំ​ កណ្តុរ ដើម្បី​ស.ម្លា.ប់​​​​​​​​​​​ខ្លួនឯ​​​​​​​​​​​​​​​​ង ប.ង្ករ​ការ​​​​​​​​​​​​​​​​ភ្ញាក់ផ្អើល​​​​​​​​​​ ដល់​ម​​​​​​​​​​​​​​​ហាជន ​នៅក្នុង មន្ទីរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេទ្យបង្អែក​​​​​​​​​​​​ ខេត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កោះកុង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​សាក្សី​បា​​​​​​​​​​​​ន ​ឲ្យ​ដឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថា គូរ​ស្នេហ៍ វ័យ​​​​​​​​​​​ក្មេង​នេះ ​​​​​​​​​​​​បាន​ស្រលា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ញ់គ្នា ជា​យូរ​​​​​​​​​​​​ណាស់ មក​​​​​​​​​​​​​​ហើយ តែ​​​​​​​​​ដោយសា​​​​​​​​​​​​​រ គ្រួសារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខា ង​ស្រី មិន​ អនុញ្ញាតិ ម​​​​​​​​​​​​​​​​​កដល់ យ​​​​​​​​​​​​​ប់ កើតហេតុ​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នក​ទាំង​​​​​​​​​​​​​ ២ ក៏បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រេចចិត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​លេប.ថ្នាំ​.កណ្តុរ​ ដើម្បី​ស.ម្លា.ប់​​​ខ្លួន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែ​មិនដឹង ​ជា យ៉ាងម៉េ​​​​​​​​​​​ច ពួគ​​​​​​​​​​គេ​​​​​​​​​​​​​បែ​ជា នាំគ្នា​ម​​​​​​​​​​​​ក កាន់​ម​​​​​​​​​​​​​ន្ទីរ​ព​ទ្យ ដោ​​​​​​​​​​​​យ ​ខ្លួនឯង ​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីអោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ ក្រុម​​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្រូពេទ្យ ជួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស ង្គ្រោះ​ ទៅវិញ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ប្រភព​​​​​​​​​​ខាង លើ បាន​​​​​​​​​​​​​​បន្តថា គូរ​ស្នេហ៍​ខាង​​​​​​​​​​​ លើ មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឈ្មោះ ជិន សុខ​ឌី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភេទ​ប្រ​សុ ​​​​​​​​​​​​​​​​អាយុ ២១​ឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​មានមុ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ​របរ ជា​កម្មករ ​​​​​​​​​​​​​​​បច្ចុប្បន្ន ស្នាក់​​​​​​​​​​​​​​នៅ​ភូមិ​១ សង្កាត់​ ដ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងទង់ ក្រុង​ខេម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រភូមិន្ទ ខេត្តកោះ​​​​​​​​​​កុង និង​ម្នាក់​​​​​​​​​​​​​ទៀត មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឈ្មោះ បុ​ត សុភាព ភេ​​​​​​​​​​​​​​​​ទ​ស្រី អាយុ ២​​​​​​​​​​​​៣​ឆ្នាំ មានមុខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របរ ជា​អ្នកល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក់​ បន្លែ មាន​ទីលំ​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​ភូមិ​២ សង្កាត់​​​​​​​​​​​​​​​​ ដងទង់ ក្រុង​ខេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មរភូមិន្ទ…

Read More

រំភើបជំនួស មានសង្ឃឹមហើយ! ឯកឧត្តម​ គី​ តិចបាន​ចាត់​តាំង​មេធាវី​ស្ម័គ្រចិត្ត​សម្ដេចតេជោ​ ដើម្បី​ការពារ​ក្ដី​តាមផ្លូវ​ច្បាប់​ជូន​ប្អូនស្រី​ ហុក​ ស្រី​ណុច ​ត្រូវបណ្ដឹង​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​ សំណាក់​ប្តីនិងប្រពន្ធ​ចុង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មុននេះបន្តិចបើយោងតាម ផេក របស់លោក ផែង វណ្ណៈ បានបង្ហោះប្រាប់ថា៖”ឯកឧត្តម​ គី​ តិច​ ប្រធាន​ក្រុម​មេធាវី​ស្ម័គ្រចិត្ត​សម្ដេចតេជោ​ នៅរសៀល​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥​ ខែ​ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០២០​ នេះបានប្រាប់​ខ្ញុំ​អោយដឹងថា​ ឯកឧត្តម​ បាន​ចាត់​តាំង​មេធាវី​ស្ម័គ្រចិត្ត​សម្ដេចតេជោ​ ដេីម្បី​ការពារ​ក្ដី​តាមផ្លូវ​ច្បាប់​ជូន​ប្អូនស្រី​ ហុក​ ស្រី​ណុច​ ដែល​គ្មាន​លទ្ធភាព​តតាំង​តាមផ្លូវ​ច្បាប់​ចំពោះ​ បណ្ដឹង​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​ សំណាក់​ប្រពន្ធ​ចុង​ នៅ​សាលា​ដំបូង​ខេត្ត​កណ្ដាល​ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរបញ្ជាក់ថា​ កាល​ពី​ខែ​ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​ ២០២០​ កន្លង​មក​ ប្អូនស្រី​ ហុក​ ស្រី​ណុច​ បាននាំ​កូន​ប្រុស​ ទៅ​ជួបប្ដី​ដែល​បានលែងលះគ្នា​ ហេីយកំពុង​រៀបការ​ជាមួយ​ ប្រពន្ធ​ថ្មី​ នៅ​ភូមិ​ រកា​ខ្ពស់​ ក្រុង​ តាខ្មៅ​ ដើម្បី​អោយ​ប្ដី​ដោះស្រាយ​បំណុល​ដែលរួមគ្នាខ្ចី​ធនាគារ​អោយបានរួចរាល់សិនចាំមករៀបការ​ ។ តែ​ការមកទាមទារបែបនេះ​ធ្វើ​អោយ​ ប្រពន្ធ​ចុង​ក្ដៅ​ស្លឹក​ត្រចៀក​ ក៏ប្ដឹងទៅ​តុលាការ​ខេត្ត​កណ្តាល​ដោយចោទ​ប្អូនស្រី​ ពី​បទ​រំលោភ​លើ​លំនៅឋាន​ និង​ បរិហារកេរ្តិ៍​ជាសាធារណៈ​ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តំណាង​អយ្យការ​អមសាលាដំបូង​ខេត្ត​កណ្តាល​ បានចោទ​ប្រកាន់​ប្អូនស្រី​ ហុក​ ស្រី​ណុច​ តាមបណ្ដឹងរបស់​ប្រពន្ធ​ចុង​ រួចបញ្ជូនទៅ​ចៅក្រម​ស៊េីបសួរ​ ។ នៅក្នុង​ដំណាក់​កាល​ស៊េីបសួរ​ ចៅក្រម​បានកោះហៅ​ប្អូនស្រី​ ហុក​ ស្រី​ណុច​ ចូល​បំភ្លឺ​ តែ​ប្អូន​ស្រី​ អាក់ខាន​តាមដីកាកោះ​ ក៏ត្រូវ​បាន​ចៅក្រម​ចេញ​ដីកា​បង្គាប់​ឲ្យ​នាំខ្លួន​ទៅសាកសួរ​តែម្ដង​ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការនាំខ្លួនប្អូនស្រី​មកសាកសួរ​នៅថ្ងៃទី​ ១៣​ ខែ​ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០២០​ កន្លង​មក​ថ្មីៗ​នេះ​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មហាជន​រិះគន់​តុលាការ​យ៉ាងខ្លាំង​ ដោយចោទថា​ តុលាការ​លំអៀង​ទៅ​រក​ប្រពន្ធ​ចុង​ធ្វើ​បាប​ប្រពន្ធ​ដើម​ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក្ដី​ បន្ទាប់​ពី​សាកសួររួច​ ចៅក្រម​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ត្រលប់​ទៅផ្ទះ​វិញ​ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់​ពី​ទទួល​ដំណឹង​ថា​ ឯកឧត្តម​…

Read More

គាំទ្រ អំពើល្អមិនសាបសូន្យ!! ទីបំផុត លោកស្រី ទ្រី ដាណា និងស្វាមី បានទៅដល់ផ្ទះប្អូនប្រុស ដែលជើងដាក់ដែកហើយ លោកស្រី ជូនថវិកាដល់គាត់ចំនួន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បងប្អូនមហាជន ប្រាកដជាស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ ពីវត្តមានរបស់លោកស្រី ទ្រី ដាណា ដែលជាអ្នកលក់ផលិតផល អនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះ និងជាម្ចាស់ហាងពេជ្រ និងមាស ដ៏ធំផងដែរ។ អ្វីដែលកាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៅទៀត គឺលោកស្រី និងស្វាមី បានដើរជួយដល់បងប្អូនទីទាល់ក្រ ជាច្រើន រួចមកហើយ ។ ទង្វើរ និងទឹកចិត្តមួយនេះ បានធ្វើឲ្យលោកស្រី និងស្វាមី ទទួលបានការគោរពស្រលាញ់ យ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់មហាជនទូទាំងប្រទេស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្តែងនៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នេះ លោកស្រី ទ្រី ដាណា និងស្វាមី បានធ្វើដំណើរ ទៅសួរសុខទុក្ខរបស់បងប្រុសម្នាក់និងបងស្រី ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធ ដែលបានអំពាវនាវ សូមការជួយពីសំណាក់លោកស្រីដោយផ្ទាល់ ឲ្យជួយដល់ដោះដែកដែលនៅលើជើងស្វាមីរបស់គាត់ផង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែក នៅថ្ងៃនេះលោកស្រី ទ្រី ដាណា បាននាំយកស្បៀងអាហារទៅជូនដល់បងស្រី ព្រមទាំងជូនថវិការដល់បងស្រី ចំនួន ២ពាន់ដុល្លារ ដើម្បីយកទៅព្យាបាលជើង និងទុកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់គាត់។ លោកស្រី ទ្រី ដាណា បានឲ្យដឹងថា “ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនិងពូម៉ៅបានមកដល់ផ្ទះប្អូនប្រុសដែលជាប់ជើងដែកហើយនៅកំពង់ធំ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បងស្រី ពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើប ជាខ្លាំង ពេលបានជួបជាមួយលោកស្រី ទ្រី ដាណា និងស្វាមី ។ បងស្រី មិនដឹងរកពាក្យអ្វី មកថ្លែង បាននោះទេ មានតែពាក្យជូនពរឲ្យលោកស្រី ទ្រី ដាណា ស្វាមី ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ ជួបតែសំណាងល្អ រកស៊ីមានបាន ដើម្បីជួយដល់បងប្អូនទីទាល់បន្តទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ជួយស៊ែរផងបងប្អូន មានសង្ឃឹមហើយ!! បងប្រុសចិត្តល្អម្នាក់ ប្រកាសរកប្អូនស្រីដើម្បីផ្តល់ការងារ ព្រមទាំងជូនប្រាក់ខែ៣ខែដំបូងរហូតដល់ទៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មណ្ឌលគីរិ៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្តាអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើន ស្របពេលដែលក្មេងស្រីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរី បានទម្លាយនូវបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួន ដោយចង់ក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀន និងជាតារាល្បីប្រចាំប្រទេសផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារតែគួបផ្សំនឹងរូបសម្បត្តិស្រស់សោភាផងនោះ ក្មេងរូបនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានជូនពរឲ្យនាងបានសម្រេចក្តីបំណង បូករួមនឹងការចាប់អារម្មណ៍ស៊ែរព្រោងព្រាត ពេញបណ្តាញសង្គមតែម្តង។ មិនបានប៉ុន្មានផង វីដេអូមួយបានផ្ទុះសារជាថ្មី ខណៈពេលដែលក្មេងសម្បុលខ្មៅស្រអែមរូបនេះ បានបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពបានច្រៀងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទ ដែលស្តាប់ទៅពិតជាពីរោះគួរឲ្យចង់ស្តាប់តែម្តង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់ពីបានស្តាប់ប្អូនស្រីបានច្រៀងរួច មហាជនជាច្រើនពិតជាពេញចិត្ត និងសរសើរដល់នាងគ្រប់គ្នា ដែលនៅក្មេងសោះមានបំណងប្រាថ្នាធំ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែសមត្ថភាពវិញក៏មិនណយ អាចច្រៀងលើកដាក់សម្លេងបានយ៉ាងល្អ សាកសមជាតារានាពេលអនាគតតែម្តង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញមុននេះបន្តិចបងប្រុសម្នាក់ដែលមានអខោនហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Bouy Meng Hong បានប្រកាសរកប្អូនស្រីដើម្បីផ្តល់ការងារនឹងអោយប្រាក់បៀរវត្សន៍យ៉ាងសមគួរផងដែរ ដោយបងប្រុសបានបង្ហោះសារយ៉ាងដូច្នេះថា៖ បងប្អូនណា ស្គាល់អាស័យដ្ឋាន ឬលេខទំនាក់ទំនងគាត់ហើយគ្រប់អាយុចូលធ្វើការជួយប្រាប់ខ្ញុំផង ខ្ញុំជ្រើសរើសគាត់ចូលធ្វើជាមួយ ប្រាក់ខែ3ខែដំបូង 200$ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

បើគាំទ្រជួយស៊ែរផង​បងប្អូន!! ប្រពៃណាស់ កសិករខ្មែរយើងប្រកាស ឈប់ប្រើជីវៀតណាមហើយ ព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំង ដោយងាកមកប្រើជីធម្មជាតិវិញ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រជាកសិករខ្មែរប្រកាសឈប់ប្រើជីគីមីវៀតណាម…បងង្អូនប្រជាកសិករដែលប្រកបរបរដាំដំណាំបន្លែជាអាជីព បានបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ជីគីមីនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាម ហើយ ដោយងាកមកប្រើប្រាស់ធម្មជាតិវិញ។តាមប្រភពបានឲ្យកម្ពុជាថ្មី ដឹងថា កសិករដែលប្រកបអាជីពដាំបន្លែបាននាំគ្នា ប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិវិញ ហើយដំណាំបន្លែ ទៀតសោត ក៏បានលូតលាស់ល្អព្រមទាំងមានការគាំទ្រពីអ្នកស្រុកទៀតផង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក សុន គុន កសិករដាំបន្លែនៅភូមិអូរអណ្តូង សង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ បានឲ្យកម្ពុ ជាថ្មីដឹងថា សព្វថ្ងៃនេះ ប្រជាកសិករដាំបន្លែបានងាកមកប្រើជីធម្មជាតិវិញ ព្រោះដំណាំទាំងអស់គឺអ្នកភូមិក៏មកទិញ ដល់ចំការយកទៅធ្វើម្ហូបទៀតផង។បងប្រុសបន្តថា ជីធម្មជាតិ ដែលយកមកដាក់លើដំណាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺ ដើមកន្ទ្រៀងខែត លាយជាមួយអាចម៍រណា។ ជីធម្មជាតិបែបនេះងាយស្រួលនឹងរក ព្រោះ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ។ ចំណែកអាចម៍រណាគឺទិញ នៅតាមកន្លែងធ្វើតុនិងទូ។កសិករផ្សេងមួយរូបទៀត លោក ដូង ផន ជាអ្នកដាំបន្លែនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកថ្មី បានប្រាប់កម្ពុជាថ្មីថា ជីធម្មជាតិដែលកសិករនៅ សង្កាត់ព្រែកថ្មី យកមកដាក់បន្លែគឺផលិតពីដើមកំផ្លោក លាយជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មួយលាមកគោ ឬលាមកសត្វប្រជៀវ។ ជីនេះគឺ ពេញនិយមសម្រាប់អ្នកដាំបន្លែស្ពៃ ត្រកួននិងខាត់ណា ។ ហើយជីធម្មជាតិមានការលូតលាស់យឺតមិនដូចជីគីដាក់ ភ្លាមលូតភ្លាម ប៉ុន្តែទុកយូរមិនបានព្រោះឆាប់រលួយ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ប្លែកមែន!! ជំនួញសត្វកណ្តុរទៅប្រទេសវៀតណាម កំពុងត្រូវប៉ាន់ខ្លាំង ឲ្យតែមានដឹងតែឈ្មួញប្រមូលទិញទាំងអស់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅ​កម្ពុជា កណ្តុរ​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់ ទុកជា​ប្រភេទ​សត្វ​ចង្រៃ ដែល​តែងតែ​ កាត់​បំផ្លិច​ បំ ផ្លា ញ​ផលដំណាំ និង​ទ្រព្យ សម្បត្តិ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ សឹង ​គ្រប់​ទីកន្លែង ។ ប៉ុន្តែ​កណ្តុរ​ ក៏​បាន​ផ្តល់​ផលប្រយោជន៍​ដល់​បងប្អូន ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន ដោយ​ការ​ប្រកប​របរដាក់​ អង្គប់​ ឬ​ឆក់ ដើម្បី​យក​​ទៅ​លក់​ ឲ្យ​ឈ្មួញ​បាន​ប្រាក់​ សម្រាប់​ ផ្គត់ផ្គង់​ ជីវភាព​គ្រួ​សារ បាន​មួយ​ កម្រិត​ដែរ ខណៈ​ដែល​សត្វ​កណ្តុរ​នេះ​ កំពុង​មាន​ ទីផ្សារ​នាំ​ចេញ​ ទៅ​ក្រៅប្រទេស ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជួប​ជាមួយ​ បងប្អូន​អ្នករក​ កណ្តុរ​នៅ​ក្នុងស្រុក​កៀនស្វាយ បាន​រៀបរាប់​ ប្រហាក់ប្រហែល​គ្នាថា ពួក​គាត់​ខ្លះ​ ក្រៅពី​មុខ របរ​ធ្វើស្រែ​ចម្ការ ក៏​ឆ្លៀត​ងាក ​មក​រក​ កណ្តុរ​លក់​គ្រាន់ ​បាន​ប្រាក់​កាស ​ជួយ​ដោះ​ស្រាយ​ ជីវភាព​បន្ថែម ជា​ពិសេស​ ក្នុង​ដំណាក់​ កាល​នៃ​វិបត្តិ​កូ​វី​ដ​-១៩ ដែល​កំពុង ​រីក​រាលដាល​ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន ។ របរ​ចាប់​កណ្តុរ​លក់​នេះ ក៏​ជួយ​ឲ្យ​ពួក​គាត់ ​មិន​ពិបាក ធ្វើ​ចំណាកស្រុក​ទៅ​រក​ការងារ​ ធ្វើ​នៅ​ឆ្ងាយ ​ពី​ក្រុម​គ្រួសារ​ដែរ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាម​ពិត​ទៅ ពួក​គាត់​ប្រកបរ​បរ ចាប់​កណ្តុរ​លក់​នេះ គឺ​ម្នាក់​ៗ​ខ្លះ​ ជិត​១០​ឆ្នាំ​និង​ខ្លះ​ទៀត​ជាង​ ១០​ឆ្នាំទៅ​ហើយ ។ ចំពោះ​បច្ចេកទេស ​នៃ​ការ​ចាប់​ក ណ្តុរ គឺ​នៅ​ខែ​គោក ​យក​ផ្លែ​ពោត ​ដាក់​ចូល​ក្នុង​ អង្គប់​ដើរ​ ដាក់​តាម​ព្រៃ​នៅ​ពេល​យប់ លុះ​ព្រឹក​ឡើង​ទើប​ដើរ​មើល ។ រីឯ​ខែ​ទឹក​ ដំឡើង​ត្រូវ​ជិះទូក ​ប្រើ​ឧបករណ៍​ឆក់ មាន​ កន្ត្រង​សម្រាប់​ដួស ​កណ្តុ​រហែល​ទឹក ​ចេញពី​ត្រឹប មួយ​យប់​ៗ បានពី​​ជាង ​៣០​គីឡូក្រាម​ទៅ​ជាង ​៤០​គីឡូក្រាម…

Read More

សង្វេគណាស់លោកអើយ!! ម្ចាស់ផ្ទះស្រែកយំឡើងសន្លប់ មួយពព្រិចភ្នែកសោះ អគ្គិភ័យលេបត្របាក់ផ្ទះឈើធំៗ ៣ខ្នងជាប់គ្នា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (កំពង់ធំ)៖ ថ្ងៃសៅរ៏ ១៤រោច ខែកក្តិក ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ ២០២០ វេលាម៉ោង ១២ និង ១៥នាទី មានករណីអគ្គិភ័យឆេះផ្ទះ០១លើក ចំនួន៣ខ្នង ស្មើនិង ៣គ្រួសារ ស្ថិតនៅភូមិបុស្សធំ ឃុំក្រយា ស្រុក ប្រាសាទបល្ល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១ – ម្ចាស់ឈ្មោះ យាន រ៉ុម ភេទ ស្រី អាយុ៥២ឆ្នាំ ប្រភេទសំណង់: ផ្ទះធ្វើអំពីឈើ ទំហំ០៧មx១២ម ដំបូលប្រក់ក្បឿង ជញ្ជាំងក្តា រនាបក្តា។ ខូចខាត: ឆេះផ្ទះមួយខ្នងទាំងស្រុងទំហំ០៧មx១២ម -ប្រាក់បាតចំនួន១០០០បាត -ខ្សែកមាសចំនួន០២ខ្សែស្មើ១ដំឡឹង២ជី -ខ្សែកផ្លាកទីនចំនួន០១ខ្សែស្មើ១ដំឡឹង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ -ក្រវិលមាសចំនួន០២គូស្មើ០១ជី -ចិញ្ជៀនផ្លាកទីន ០១ជី -អង្ករចំនួន០១បេ -ស្រូវចំនួន៧៥០គីឡូ -ធុងទឹកកកធំចំនួន០២ -សៀវភៅគ្រួសារ,សំបុត្រកំណើត,ប័ណ្ណក្រីក្រ អត្តសញ្ញាណបណ័្ណ២សន្លឹក -និងសម្ភារប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះមួយចំនួនទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២ – ឈ្មោះ ឈន មករា ភេទ ប្រុស អាយុ ៣០ឆ្នាំ ខូចខាត _ ប្រភេទសំណងផ្ទះឈើលើថ្មក្រោម _ទំហំ ៧ម x ១២ម ប្រក់ក្បឿង ជញ្ជាំងក្តា រនាបក្តា សំភារះក្នុងផ្ទះឆេះទាំងស្រុង។ ៣ – ឈ្មោះ ដក ឌួង ភេទ ប្រុស អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ ខូចខាត _…

Read More

ថ្មីទៀតហើយ! មន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ ឃើញប្រពន្ធគេទំនងពេកទ្រាំមិនបាន ដ.កកាំ.ភ្លើ.ងភ្ជ.ង់ស្ដ្រីម្នាក់ ឲ្យដោះសម្លៀកបំពាក់ រួចចាប់.រំលោ.ភរហូតបានសម្រេច…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ ជនស.ង្ស័យម្នាក់ ជាមន្ត្រីន.គ.របាល ត្រូវបានសម.ត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍គោករកា ដេ.ញតាមចា.ប់ខ្លួន ក្រោយជនសង្ស័.យរូបនេះ បានធ្វើសក.ម្ម.ភាពដកកាំភ្លើ.ងភ្ជ.ង់ប្រពន្ធឲ្យដោះ.សម្លៀ.កបំពាក់ រួចចា.ប់រំលោ.ភរហូតបានសម្រេ.ច ហើយព្យា.យាមរ.ត់គេចខ្លួន តែត្រូវជ.ន.រ.ងគ្រោះ និងសម.ត្ថកិច្ចប្រើល្បិ.ចធ្វើជាណា.ត់ជួ.បគ្នាដើម្បីចា.ប់ខ្លួន។ហេតុ.កា.រណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង ១០:២០នាទីថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅចំណុ.ចវិមានឈ្នះឈ្នះ ភូមិគ.ប់ស្រូវតូច សង្កាត់គោ.ករកា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមប្រភពព័ត៌មានពីជនរ.ងគ្រោះ បា.នបញ្ជា.ក់ប្រាប់.សមត្ថ.កិច្ចថា មុនពេ.លកើត.ហេតុ ជនរ.ងគ្រោះ.និងប្តី បានជិះម៉ូតូម៉ាកហុងដា ចេញពីផ្ទះមកដ.កក្រ.អៅឈូ.កនៅចំណុ.ចកើតហេតុ ដោយប្តីបានឲ្យប្រពន្ធដែលជាជនរ.ងគ្រោះនៅឈរ.ចាំម៉ូតូ ហើយប្តី.ជាអ្នក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចុះទៅដក។ មួយស.ន្ទុះក្រោយមកជនសង្ស័.យ បានជិះម៉ូតូមកឈ.ប់ក្បែ.ររ.បង រួចបានដើរសំដៅមករកជ.នរ.ងគ្រោះ ដោយសួរថាប្តីទៅណា? តែជនរ.ងគ្រោះមិនត.បនោះទេ រួចជនសង្ស័.យក៏ពឹងជ.នរ.ងគ្រោះឲ្យជួយប.ង្វែរក្បាលទូកនៅក្បែរនោះ តែជនរ.ងគ្រោះប.ដិ.សេធ ហើយក៏ដើរចេញមកក្រៅរបងថ្ម ក៏ត្រូវជនសង្ស័យដ.កកាំ.ភ្លើ.ងម៉ាក ROLO មកភ្ជង់ដើមទ្រូង ប.ង្ខំឲ្យជនរ.ងគ្រោះដោះសម្លៀ.កបំពាក់ រួចចា.ប់រំ.លោ.ភរហូតបានសម្រេ.ច។បច្ចុប្បន្ន ជ.នសង្ស័.យខាងលើ ត្រូវបានឃា.ត់ខ្លួនបណ្តោះអា.សន្ន នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌព្រែកព្នៅ ដើម្បីកសាង.សំណុំ.រឿងបញ្ជូ.នទៅតុលាការចា.ត់ការតាមច្បាប់៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

រឿងកាន់ធំហើយ !! ក្រុមបាតុករ និងក្រុមគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រប៉ះទង្គិចគ្នានៅកណ្តាលទីក្រុង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រទេសថៃ៖ ក្រុមបាតុករថៃរាប់សិបពាន់នាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងបាងកក ទាមទារដ្ឋាភិបាលកែទម្រង់ ប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅថ្ងៃទី​១៤ខែវិច្ឆិកា​ មានបាតុករ​ថៃប្រមាណ ជិត​៣ពាន់នាក់ បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ​ក្នុងទីក្រុងបាងកក ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល​។ នៅក្បែរទីកន្លែងបាតុកម្មតែប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ ក្រុមអ្នកគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រ ពាក់អាវលឿង ដង្ហែរក្បួនគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រ Maha Vajiralongkorn ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រុមបាតុករ​ថៃនៅតែបន្តធ្វើបាតុកម្ម​ទាមទារកែទម្រង់ ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃ កាត់បន្ថយអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រ ។ នេះជាលើកដំបូងដែលក្រុមបាតុករថៃ ហ៊ានប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រ​ដែលជារឿងហាមប្រាម ក្នុងប្រទេសនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកគាំទ្រ ព្រះមហាក្សត្រ​ម្នាក់ឈ្មោះDonnapha Kladbupha អាយុ​៤៨ឆ្នាំ ​បានឲ្យដឹងថា «​មនុស្សមួយចំនួនមិនគាំទ្រ​ព្រះមហាក្សត្រ​ ប៉ុន្តែ យើងខ្ញុំនៅទីនេះគាំទ្រ​ ដោយចង់បង្ហាញថា ពលរដ្ឋថៃនៅតែគោរពស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្រដដែល​»។ កន្លងមក ព្រះមហាក្សត្រថៃមិនបានខឹងដល់ក្រុមបាតុករនោះឡើយដោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា​ក្រុមបាតុករ ក៏ទទួលបានការស្រឡាញ់ ទឹកដីថៃ ជាទឹកដីនៃការផ្សះផ្សា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃបានកើតឡើង ជាច្រើនលើកមកហើយ​ប្រឆាំងនិងរបបដឹកនាំរបស់​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាយុទ្ធចាន់អូចា ហើយទាមទារឲ្យលោកចាកចេញពីអំណាច ទៀតផង តែ​នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធ លាលែង ។ ថ្មីៗ នេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់​ក៏បានបញ្ជាក់ថា​ រកមិនឃើញមានកំហុសអ្វីរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃ​ពេលគង់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះឡើយ​៕ ប្រភព៖​ KBN

Read More