មើលចុះ សង្វេគណាស់! សាច់ញាតិអ្នកជំងឺ អាចឱបគ្នាតាមវាំងនន ប្លាស្ទិកបាន ដើម្បីការពារឆ្លង កូវីដ ១៩

មជ្ឈមណ្ឌលចូលនិវត្តន៍នៅប្រទេសប្រេស៊ីលបានបង្កើតដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសាររីករាយនឹងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាពិសេសងាយនឹងឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាដោយឱបគ្នាតាមវាំងនន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាំងននប្លាស្ទិកដ៏ធំដែលត្រូវបានតំឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសោធននិវត្តន៍មួយនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្នាក់នៅនៅម្ខាង និងភ្ញៀវនៅម្ខាងទៀតចូលរួមក្នុងការឱបគ្នា ខណៈដែលជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមិនមានទំនាក់ទំនងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាំងននប្លាស្ទិកនេះមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នករស់នៅ និងភ្ញៀវអាចលូកដៃរបស់ពួកគេចូល ហើយពួកគេត្រូវបានគេបំពាក់ជាមួយស្រោមដៃពណ៌ខ្មៅរហូតដល់ស្មាសម្រាប់ការការពារបន្ថែម ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Silvio Nagata អាយុ ៦៨ ឆ្នាំបានប្រាប់ AFP បន្ទាប់ពីរីករាយនឹងការឱបជាមួយបងស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Luiza Yassuko ដែលមានអាយុ ៧៦ ឆ្នាំនៅមណ្ឌលចូលនិវត្តន៍មួយកន្លែងនៅសង្កាត់ Morumbi ថា “វាពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អណាស់ ខ្ញុំនឹកនាងខ្លាំងណាស់!” ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Nagata បាននិយាយថា “ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតខ្ញុំមិនអាចទៅលេងនាងបានទេជាពិសេសដោយសារតែអាយុរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំក៏ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរ” ។ទន្ទឹមនោះគិលានុបដ្ឋាយិការក៏បានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគលើវាំងននប្លាស្ទិចដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរបន្ទាប់ពីប្រើម្តងៗ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីក្រុង Sao Paulo គឺជាទីក្រុងដែលមានជាងគេ និងមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានប្រជាជនចំនួន ៤៦ លាននាក់ក៏ជាទីក្រុងដែលទទួលរងការវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតដោយវីរុសកូរ៉ូណាផងដែរ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមតួលេខចុងក្រោយបង្អស់បានបញ្ជាក់ថា ទីក្រុងនេះមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ១៧២,៨៧៥ ករណី និងមនុស្ស ១០,៥៨១ នាក់បានស្លា ប់ ។គួររម្លឹកផងដែរថា ប្រទេសប្រេស៊ីលបានចុះបញ្ជីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុសកូរ៉ូណាធំជាងគេទី ២ នៅលើពិភពលោកដែលមានចំនួន ៤២,៧២០ នាក់ និងអ្នកមានឆ្លង ៨៥០,៥១៤ នាក់ បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment