តវ៉ាយូរហើយ សាលាមិនព្រមចុះថ្លៃសិក្សាសោះ គ្រាន់តែប្តឹងទៅសម្តេចហ៊ុន សែន សាលាព្រមចុះភ្លាមៗ…

នៅ​ទីបំផុត​ទៅ សាលា​អន្តរជាតិ CIA First យល់ព្រម​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​សិក្សា​ជូន​តាម​សំណើ​របស់​មាតាបិតា អាណាព្យាបាល​សិស្ស បន្ទាប់ពី​មានការ​តវ៉ា​ ជាច្រើនលើក ​ច្រើន​សារ និង​មាន​ការដាក់​លិខិត​ ទៅកាន់​ខុទ្ទកាល័យ​សម្ដេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ កាលពីពេល​កន្លងទៅ​ផង​។ សេចក្ដីសម្រេច​របស់​សាលា CIA First នេះ​ធ្វើឡើង​បន្ទាប់ពី​មានការ​អន្តរាគមន៍​ពី​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា នា​ថ្ងៃទី ១១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២០​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​យោង​តាម​លិខិត​ជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បាន​ឲ្យ​បញ្ជាក់ថា ការសម្រេច​របស់​សាលា CIA First នាពេលនេះ គឺ​ឈរ​លើ​គោល​ការ​២​យ៉ាង​គឺ​៖ ដើម្បី​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​មាតាបិតា​សិស្ស​ផង និង​ធានា​និរន្តរភាព​នៃ​ដំណើរការ​សាលារៀន​ផង​ចៀង​វាង ​បច្ច័យ​អវិជ្ជមាន​នៃ​ការបិទ​សាលារៀន និង​តប​តាម​ដីកា​ចុះ​ថ្ងៃទី​០២ មិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ របស់​ខុទ្ទកាល័យ​ស​ម្ដេ​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាមួយគ្នានេះដែរ អាណាព្យាបាល​សិស្ស សាលា​ដែល​មានកូន​សិក្សា​ក្នុង​សាលា CIA First ក៏បាន​ថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​សាលា​ដែល​យល់​ ពី​ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ពួកគាត់ ព្រមទាំង​បាន​ថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា​ដែល​បាន ធ្វើជា​អាជ្ញាកណ្ដាល ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ ជូន​ពួកគាត់​រហូត ដល់​មាន​ដំណោះស្រាយ​ជា​វិជ្ជមាន​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment