គួរអោយស្តាយ! ត្រីយក្សនៅតំបត់ប្រាសាទបាគង ត្រូវបានងាប់ដោយសារតែអត់ទឹក … (មានវីដេអូ)

ហ្វេសប៊ុក៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះបើយោងតាមគណនីយហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា San Prum ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលបានសរសេររៀបរាប់ថាប៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«ដោយសារការរីងខះទឹក នារដូវប្រាំងនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាមឲ្យត្រីយក្សនៅកស្សិណប្រាសាទបាគង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខេត្តសៀមរាប បានចាប់ផ្តើមស្លាប់បណ្តើរៗហើយ..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រសិនបើសមត្ថកិច្ច មិនអើពើរទេ ក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រីយក្សអាចបាត់បង់អស់ពីប្រាសាទបាគង….​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្យ៉ាងទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រីដែលស្លាប់ហើយ គេអាចធ្វើម្ហូបបានឬ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាចយកទៅកប់ តាមតែការយល់ឃើញ របស់អ្នកមានសមត្ថកិច្ច »។ មានវីដេអូខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment