ខ្លាំងមែន!! អភិបាលខេត្តពោធិសាត់ មិនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទឹកភ្នែកឡើយ ចុះដោះស្រាយបញ្ហាតាមស្រុក ភូមិ ជូនពលរដ្ឋទាំងអស់…

អភិបាលខេត្តល្អ ប្រកបដោយចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ ភាពឈ្លាសវៃ ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ក៏នឹងនាំឱ្យខេត្តមួយនេះពោរពេញដោយសេចក្ដីសុខ ភាពរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រឡេកមមកមើលអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ឯណេះវិញកំពុងទទួលបាននូវការសាទរ និងការកោតសរសើរជាខ្លាំង ពីសំណាក់ប្រជាជនដែលលោកបានធ្វើឱ្យរាស្ត្រមានភាពកក់ក្ដៅ គ្មានទឹកភ្នែកមានតែស្នាមញញឹម ។ ក្នុងរយៈពេលនេះលោកបានបំពេញបេសកកម្មដោះស្រាយបញ្ហាស្ទើរគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ប្រជាជន ទៅដល់ទីកន្លែងរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋតែម្ដង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្ដម ម៉ៅ នធិន បានប្រើបញ្ញាញាណប្រកបដោយកត្តញ្ញូរ តាធម៌ ភាពយុត្តិធម៌ មិនលម្អៀងជូនរាស្ត្រ ធ្វើឱ្យរាស្ត្រពេញចិត្តលើកដៃទះកងរំពង ។​អភិបាលខេត្តដែលពោរពេញដោយស្នាមញញឹមមួយនេះ បានចុះដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដល់ភូមិស្រុកជាច្រើន ហើយភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីដែលចាក់ស្រេះប្រៀបដូចអំបោះរុំជំពាក់មុខ តែលោកនៅតែរកមុខដោះឃើញម្ដងមួយជំហានៗ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានកោះហៅភាគីជម្លោះដែលពាក់ព័ន្ធមកជួបទល់មុខគ្នា និងសួរនាំជីកឬសគល់រកអ្នកណាដែលត្រូវ អ្នកណាដែលខុសនៅក្នុងបញ្ហានោះ ហើយក៏មិនឱ្យអ្នកណាទឹកភ្នែកដែរ មានតែអ្នកឈ្នះទាំងអស់គ្នាព្រមទទួលស្គាល់កំហុសទាំងអស់គ្នា ។​ដោយសារភាពប៉ិនប្រសប់ ប្រកបដោយគំនិតឈ្លៀសវៃបែបនេះហើយ ទើបធ្វើឱ្យប្រជាជនរំភើបចិត្ត រីករាយទទួលយកដំណោះស្រាយរបស់លោកអភិបាលខេត្តដោយពេញចិត្តបំផុត ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment