សូមអរគុណបងប្អូន!! នារីរូបស្រស់ដែលបាត់ ខ្លួនជាង៤ម៉ោង ពេលចូលផ្សារអូរឬស្សី ពេលនេះរកឃើញវិញហើយ…

យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា Leakhena Kreal បានអោយដឹងថា៖« ខ្ញុំបានបាត់ក្មួយស្រី នៅផ្សារអូរឬស្សី ឈ្មោះស្រីរ័ត្ន ហៅពេជ្រ មុនបាត់ប្តីគាត់បានជូនគាត់មកផ្សារអូរឬស្សី គាត់អោយប្តីគាត់ចាំក្នុងទ្បាន ហើយគាត់ប្រាប់ថាចូលផ្សារទ្បៅតឿចូលទិញលីអូ អាវទ្រទាប់តែមួយភ្លែតទេ ចាំរហូត យូរទៅៗចេះតែបាត់មិនឃើញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តេទៅទូរស័ព្ទក៍មិនចូល បិតទូរស័ព្ទចោលទាំង៣ប្រព័ន្ធរហូតមកដល់ឥលូវនៅតែរកមិនឃើញទៀត បើបងប្អូនណាបានឃើញរូបដែលបានបង្ហោះនេះកុំភ្លេចទាក់ទងមកពួកខ្ញុំផង សូមអរគុណ012 544 700 010 777 833 089 555 172 089 555 392 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​»

ហើយគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ «Bong Vitou» បានបង្ហោះបន្តទៀតថា៖ «ខ្ញុំបាទបានបាត់ក្មួយរូបនេះនៅផ្សារអូឬស្សីអស់រយះពេល៤ម៉ៅងហេីយមានបងប្អូនណាប្រទះឃេីញជួយទាក់ទង់មកខ្ញុំតាមលេខ​078​ 252​099​ 012544​700​ 010777833ស្រាក់រូបពណ៍ឈាមជ្រូក» ។

បន្ទាប់មកគណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើបានបង្ហោះរកនារីរូបស្រស់នោះហើយ «ខ្ញុំបានរកឃើញក្មួយខ្ញុំវិញហើយ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជួយស៊ែរ នឹង ខមិន🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏» ។

Related posts

Leave a Comment