ប្រជាជនគេសំណាងណាស់! រដ្ឋាភិបាលថៃសម្រេចកាត់បន្ថយពន្ធលើដីធ្លីនិងអគារចំនួន៩០% សម្រាលទុក្ខរាស្ត្រក្រីក្របានច្រើន…

(បាងកក)៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃលោក ប្រាយុទ្ធចាន់ អូចា បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា គណៈរដ្ឋមន្រ្តីបានយល់ព្រមកាត់បន្ថយពន្ធលើដីធ្លីនិងអគារចំនួន ៩០% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២០ ដើម្បីសម្រាលបន្ទុករបស់ប្រជាជន។ បន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ឆ្នាំ២០២០ លើព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការកាត់សេចក្តីដូចដែលបានស្នើដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកបានបន្តថា ប្រសិនបើអត្រាពន្ធថ្មីក្រោមច្បាប់ដីធ្លី និងពន្ធលើសំណង់ត្រូវបានដាក់ចេញ ដោយមិនមានការកាត់បន្ថយពន្ធ នោះបញ្ហារបស់ប្រជាជននឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ ពីការរងទុក្ខដែលពួកគេមាន។ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានមានប្រសាសន៍ថាការកាត់បន្ថយពន្ធនៅឆ្នាំនេះក៏មានគោលបំណងការពារផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើការបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលនៅឆ្នាំក្រោយនេះផងដែរ។

គួរឲ្យដឹងផងដែរថា ក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់ពន្ធលើដីធ្លីនិងអគារថ្មីឆ្នាំ ២០២០ ដែលត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់រួចហើយនិងគ្រោងចូលជាធរមាននៅក្នុងខែសីហា។ ព័ត៌មានលំអិតនៃក្រឹត្យនេះបង្ហាញពីការកាត់បន្ថយពន្ធច្រើនផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ដី ក្រុមហ៊ុន ដីស្រែ ប្រជាជនដែលអាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះលើសពីមួយ ក៏ដូចជាម្ចាស់ដីទំនេរ ឬ ទ្រព្យសម្បត្តិពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម។

ជាមួយគ្នានេះ ដីស្រែដែលកានកាប់ដោយបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវបានរួចពន្ធក្នុងរយៈពេល ៣ឆ្នាំដំបូងរួចមកហើយ ពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ រហូត ដល់ឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមច្បាប់ពន្ធដីធ្លីនិងសំណង់ ដោយមានតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទេដែលត្រូវចំណាយលើការបង់ពន្ធ តែបន្ទាប់ពីកាត់បន្ថយគឺត្រូវចំណាយតិចប៉ុណ្ណោះ។ ជាក់ស្ដែងប្រជាជនទូទៅដែលមានដីស្រែតម្លៃ ៥ លានបាតជាធម្មតាត្រូវបង់ ០.០១% នៃតម្លៃក្រោមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ ឬស្មើនឹង ៥០០ បាត តែជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយថ្មីឥឡូវនេះពួកគេនឹងចំណាយ ៥០ បាតប៉ុណ្ណោះ។

ដូចគ្នានេះដែរកាអនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់លំនៅដ្ឋាន យោងតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះដំបូងត្រូវបានរួចពន្ធរួចហើយចំពោះតម្លៃដី និងអគារតម្លៃរហូតដល់ ៥០ លានបាតនិង ១០ លានបាតប្រសិនបើពួកគេជាម្ចាស់សំណង់តែមិនមែនជាដី។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្ទះផ្សេងទៀតដែលពួកគេកាន់កាប់ពួកគេនឹងត្រូវបង់ពន្ធ ០.០២% ឬ ១,០០០ បាតក្រោមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយថ្មីពួកគេនឹងបង់ប្រាក់ ១០០ បាត។ ដោយឡែកដីទំនេរ ឬ ដីពាណិជ្ជកម្ម ដីឧស្សាហកម្ម និងអគារដែលមានតម្លៃ ៥ លានបាតនឹងត្រូវបង់ពន្ធ ០.៣% ឬ ១៥,០០០ បាតក្រោមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ ឥឡូវនេះម្ចាស់នឹងត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន ១៥០០ បាតបន្ទាប់ពីការកាត់រួច៕

Related posts

Leave a Comment