ស្អាតហើយ ស្រលាញ់វប្បធម៌ទៀត! ដួងច័ន្ទប្រកាសចូលរួមលើកស្ទួយនិងលើកទឹកចិត្តដល់ល្ខោនខោល និងឈុតបុរាណខ្មែរ..

ល្ខោនខោលដែលជា វប្បធម៌របស់ខ្មែរយ៉ាងផូផង់ រុងរឿងពីមួយសម័យទៅមួយសម័យ ដែលមានការស្រលាញ់ និងសរសើរពីកូនខ្មែរ បរទេសជាច្រើនប្រទេសបានស្គាល់ ពីភាពផូផង់ដែលខ្មែរមាន ។ បងប្អូនខ្មែរបានធ្វើការគាំទ្រជាខ្លាំង ដល់ វប្បធម៌ អរិយធម៌ យ៉ាងផូផង់មួយនេះ ។

ចំណែក ដួងច័ន្ទដែលជា តារាមួយរូប ច្រៀងបទចម្រៀងជាច្រើនមានការស្រលាញ់គាំទ្រនិងស្គាល់គាត់ផងដែរ ។ គាត់បានធ្វើការចេញមុខ ចំណាយ ដើមទន់ផងដែរ ដែលធ្វើការចូលរួម ចំណែកដល់ ការ តែងស្លៀកពាក់​បុរាណខ្មែរ យ៉ាងផូផង់ ដើម្បីធ្វើការផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកបានឃើញ ពីភាពផូផង់របស់ខ្មែរ វប្បធម៌ អរិយធម៌ខ្មែរ ។

Related posts

Leave a Comment