សែនអាណិតណាស់! នាងតូចអាយុ ៦ឆ្នាំ មកទិញម្ហូបរាល់ថ្ងៃ ដោយមិនឃើញឪពុកម្ដាយ គ្រប់គ្នាឆ្ងល់ ក៏ទៅតាមមើលទើបដឹងថា…

មានការចែករំលែក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កោតសរសើរ និងអាណិតជាខ្លាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅលើក្មេងស្រីអាយុ ៦ឆ្នាំម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលនាងតែងតែដើរតែម្នាក់ឯងមកទិញម្ហូបរាល់ថ្ងៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយគ្មានឪពុកម្ដាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចជាមនុស្សធំអ៊ីចឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ថ្ងៃមួយរឿងនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រូវបានលាតត្រដាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយដឹងការពិត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយនាងតូចអាយុ ៦ឆ្នាំនោះមានឈ្មោះ Xiao Jia​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាងក៏មានឪពុកម្ដាយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងប្អូនតូចម្នាក់ទៀតផងដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលរស់នៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ប៉ុន្តែជាអកុសល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីនេះ ​​​​​​​​​​​​​បែរជាពិការភ្នែកទាំងសងខាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលបន្ទុកមើលថែគ្រួសារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រូវធ្លាក់មកលើនាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលមានអាយុត្រឹមតែ ៦ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ឪពុករបស់នាងឈ្មោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Hehe វ័យ ៤៣ឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពិការភ្នែកបន្ទាប់ពីមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Yang Li ហើយម្ដាយរបស់នាងតូចវិញជាស្រ្តីពិការភ្នែកវ័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៣០ ឆ្នាំ ឈ្មោះ Chang។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បច្ចុប្បន្នប្ដីប្រពន្ធនេះពិការភ្នែកទាំងពីរនាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

នាងតូចនោះបានរៀនធ្វើការងារផ្ទះផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទិញម្ហូបផង ចម្អិនម្ហូបផង ដឹកដៃឪពុកម្ដាយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងមើលថែប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ហើយនាងតូចម្នាក់នេះអាយុទើបតែ ៦ ទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្ដែធ្វើការងារប្រៀបដូចជាមនុស្សជំទង់ទៅហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

Related posts

Leave a Comment