តើលោក ណុប បាយ៉ារទ្ធ នឹងអាចឈប់ពីអាជីពតារាចម្រៀដែរទេ! ស្ងាត់ៗ ណុប បាយ៉ារិទ្ធ ប្រកាសដើរតាម គន្លងចាស់ ជាអ្នកនិពន្ធ ដូចអ្នកម៉ាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ពិតណាស់ មហាជនដឹងរួចមកហើយថា វង្សត្រកូលរបស់ តារាចម្រៀង ណុប បាយ៉ារិទ្ធ រូបនេះ សុទ្ធតែជាអ្នកសិល្បៈ ជាពិសេស ម្តាយរបស់លោក ក៏ជាតារាល្បីម្នាក់ជំនាន់ទសវត្សន៍ ៩០ម្នាក់ដែរ ទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នកគាំទ្រ ផ្ទុះការសង្ស័យជាខ្លាំង ថាតើ ណុប បាយ៉ារិទ្ធ នឹងបន្តច្រៀងដែរ ឫទេ បន្ទាប់ពី ប្រកាសការងារថ្មី ជាអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងដំបូង ក្នុងផលិតកម្ម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបី ជារូបលោក បានប្រកាស ថាបានឈានជើង ដើរតាមគន្លងអ្នកម្តាយ ជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ ដែលការងារដំបូងរបស់លោក គឺការនិពន្ធសាច់រឿងចម្រៀង តែរូបលោក ក៏មិនទាន់អះអាង នៅឡើយទេ ថានឹងឈប់ពីការងារច្រៀង នេះបានសេចក្តីថា អ្នកគាំទ្ររូបលោក នៅតែអាចឃើញលោក ចេញច្រៀងដូចធម្មតា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ រូបលោក បានដាក់ការសង្ឃឹមថា សាច់រឿងនេះ នឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការពេញចិត្តជាខ្លាំង ខណៈនោះ រូបលោក ក៏ព្រមទទួលការរិះគន់ ក្នុងន័យកែប្រែផងដែរ ពីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកទស្សនា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា តារាចម្រៀង ណុប បាយ៉ារិទ្ធ បានរៀបរាប់បញ្ជាក់ឲ្យ ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា ៖

Related posts

Leave a Comment