ស្រស់ស្អាតខ្លាំង សារីតា ក្នុងឈុត Evening Gown និង Swimsuit ធ្វើបានយ៉ាងជឿជាក់លើឆាក Miss Universe (វីដេអូ)

កញ្ញា រ៉េត សារីតា គឺជាបវរកញ្ញាខ្មែរម្នាក់មានសម្រស់ និង សមត្ថភាពខ្លាំង បានតំណាងឱ្យកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី Miss Universe នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។ ខណៈនៃការប្រកួតគេឃើញថា បវរកញ្ញារូបនេះបានធ្វើឱ្យបរទេសមានការស្ងើចសរសើរចំពោះភាពប៉ិនប្រសប់របស់នាង ជាពិសេសភាពជឿជាក់ ភាសា និង សមត្ថភាពជាបវរកញ្ញារបស់នាង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ មហាជនមានការស្ងើចសរសើរ សារីតា ខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងឈុត Evening Gown និង Swimsuit យ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅលើឆាកប្រកួត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនោះ គេឃើញថា សារីតា គ្រងឈុតយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរ ដោយពិតជាធ្វើឱ្យទាក់ទាញភ្នែកគណៈកម្មការ និង មហាជន មិនស្ទើរនោះទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញការបង្ហាញនេះ នាងបានធ្វើឱ្យបរទេសចាប់អារម្មណ៍ ព្រមទាំងមានកាតអួតសរសើរគ្រប់គ្នា ជាពិសេស សារីតា បង្ហាញឈុតដោយភាពជឿជាក់ រឹងមាំ ស្វាហាប់ នេះសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថាស្ត្រីខ្មែរគឺអង់អាចជឿជាក់ខ្លាំងដូចនេះ ក្នុងទ្រឹស្ដីទន់ភ្លន់តែមិនទន់ជ្រាយ មហាជនខ្មែរពិតជាមានមោទនភាពចំពោះបវរកញ្ញាខ្មែររូបនេះណាស់ ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Related posts

Leave a Comment