មហាជនស្លុតចិត្ត ឃើញសភាព យាយណាង ដកដង្ហើមមិនដល់គ្នាក្នុងឡានពេទ្យ ទាំងកូននិយាយអួលដើម-កបែបនេះ (វីដេអូ)

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រោយពេល កូនប្រុសលោកយាយ ណយ សំណាង បង្ហោះរូបភាព និងវីដេអូ តាមរថយន្តពេទ្យ មិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផង ពេលនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកយាយ បានមកដល់ទីតាំងព្យាបាលកូវីដ១៩ ហើយ មិនតែប៉ុណ្ណោះ បានជួបនឹង តារាកំប្លែងយាយ អ៊ឹម ផល្លា ដែលបានឆ្លងកូវីដមុន នោះថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនេះ តារាកំប្លែងយាយ អ៊ឹម ផល្លា បានទម្លាយអាការៈជំងឺរបស់របស់លោកយាយ ណយ សំណាង គឺមានអាការៈ ធ្ងន់ធ្ងរជាងរូបគាត់ទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលបច្ចុប្បន្ន កំពុងសម្រាកនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់៕ប្រភពពី Khmerload
បើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះ តោះទៅមើលរូបភាព និងវីដេអូ ខាងក្រោម ៖

Related posts

Leave a Comment