ស្ទះឡានច្រើនខ្លាំងណាស់! ឡានសាមុយបន្តកន្ទុយកកស្ទះ នៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដស្តាតអូឡាំពិក ព្រោះអ្នកឆ្លងមានសន្ទុះឡើងខ្ពស់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ផ្អើលរាជធានីភ្នំពេញទាំំងយប់ ក្រោយមាន គ្រូពេទ្យម្នាក់ផ្សាយផ្ទាល់ពី មណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ ស្តាតអូឡាំពិក ដែលមាន ឡានសាមុយដឹក អ្នកជំងឺវិជ្ជមានកូវីដ១៩មក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្តកន្ទុយគ្នាឥតដាច់ បង្កការកកស្ទះ ខណៈខាងក្នុងមណ្ឌលព្យាបាល មិនទាន់រៀបចំទទួលអ្នកជំងឺ រួចរាល់ ព្រោះ មានចំនួនកើនឡើងច្រើនពេក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា បើតាមរៀបរាប់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យ បានឲ្យដឹងថា អ្នកឆ្លងភាគច្រើន ជាប្រជាជនរស់នៅក្នុង តំបន់ក្រហម នៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ៕ប្រភពពី Khmerload

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះ តោះទៅមើលរូបភាពខាងក្រោម ៖

Related posts

Leave a Comment