បន្ទាន់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផង! អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩ ប្រកាសថា បន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្ដមួយនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេ ក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោង

កណ្ដាល៖ បច្ចុប្បន្ននេះ ជំងឺកូវីដ១៩ បានឆ្លងរាលដាលនៅប្រទេសកម្ពុជា ឥតស្រាកស្រាន្ដ ដែលករណីអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ត្រូវបានរកឃើញកើនឡើងជាលំដាប់ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ នៅតាមបណ្ដាខេត្ត-ក្រុង ស្ទើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៤ ខែឧសភានេះ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវកូវីដ១៩ បានជូនដំណឹងថា បន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តដែលរកឃើញករណីអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ច្រើនជាងគេ ក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោង គឺ ខេត្តកណ្ដាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាស្រ័យហេតុនេះ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវបន្ដថែរក្សាសុខភាពដោយការ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត និងឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃជាដើម ដើម្បីជៀសពីជំងឺកូវីដ១៩នេះ៕ប្រភពពី Khmerload

Related posts

Leave a Comment