អស្ចារ្យមែន! កម្ពុជា ជាប់នៅក្នុងចំណោមប្រទេស១៦លើពិភពលោក ដែលព្យាបាលអ្នកឆ្លង កូវីដ១៩ អស់រលីងគ្មានសល់ម្នាក់…

បើ​យោង​តាម​កេ​ហ​ទំព័រ Worldometers.info បានអោយដឹងថា ប្រទេស​កម្ពុជា គឺ​ស្ថិតនៅ​ក្នុងចំណោម​បណ្តា​ប្រទេស​ចំនួន​១៦​ប្រទេស​លើ​ពិភពលោក ដែល​បាន​ព្យាបាល​អ្នក​កើត​ជំងឺ​COVID-19 បានជា​សះស្បើយ​ទាំងអស់គ្នា ហើយ​ពុំមាន​អ្នកជំងឺ​ណា​ម្នាក់​បាន​ស្លាប់ ​ដោយសារ​ករណី​មេរោគ​COVID-19​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​នៅ​ក្នុង​កេ​ហ​ទំព័រ​ដដែល​នេះ បាន​បង្ហាញ​តួលេខ​ថា មកដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែឧសភា​នេះ គឺមាន​ប្រទេស​ចំនួន​២១៥ មាន​ផ្ទុះ​ករណី​ឆ្លង​មេរោគ​COVID-19 និង​មាន​អ្នក​ឆ្លង​កើន​ឡើង​ដល់​៤​លាន ៨​សែន ៦​ពាន់​២៩២​នាក់ បង្ក​ការ​ស្លាប់​ចំនួន​ ៣១​ម៉ឺន​៦៧៥៤​នាក់ និង​មាន​អ្នក​ព្យាបាល​ជាសះស្បើយ​មាន​ចំនួន​ ១​លាន​៨​សែន​៦​ម៉ឺន​៣២៧​នាក់​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​តាមរយៈ​តារាង​តួលេខ​នេះ បាន​បញ្ជាក់​ថា នៅក្នុង​ចំណោម​បណ្តា​ប្រទេស​ដែល​ផ្ទុះ​ករណី​មេរោគ​COVID-19 ទាំងអស់​នៅលើ​ពិភពលោក គឺមាន​ប្រទេស​ចំនួន​២០ បាន​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​ជាសះស្បើយ​អស់ និង​មិនមាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ណា​ម្នាក់​កើត​ជំងឺ​COVID-19 នៅលើ​ទឹកដី​របស់ខ្លួន និង​មាន​ប្រទេស​ចំនួន​១៦ បាន​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​ជាសះស្បើយ​ទាំងអស់គ្នា ហើយ​មិន​បណ្តាលអោយ​អ្នកជំងឺ​ណា ​ម្នាក់​ ស្លា ប់​ដោយសារ​មេរោគ​COVID-19 ក្នុងនោះ​មាន​ប្រទេស​កម្ពុជា​ផងដែរ​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​នៅក្នុង​កេ​ហ​ទំព័រ ដដែល​នេះ​ផងដែរ ក៏បាន​បង្ហាញ​ផងដែរ​ថា មកដល់​ថ្ងៃនេះ គឺមាន​បណ្តា​ប្រទេស​ប្រមាណ​ ៣៥​ប្រទេស​មាន​ផ្ទុះ​ករណី​មេរោគ​COVID-19 តែ​មិន​ប ង្កអោយមាន​ពលរដ្ឋ​ណា​ម្នាក់​ស្លា ប់​នៅក្នុង​ទឹកដី​របស់ខ្លួន ក្នុងនោះ នៅក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន គឺមាន​៣​ប្រទេស រួមមាន​៖​ប្រទេស​កម្ពុជា វៀតណាម និង​ប្រទេស​ឡាវ ដោយឡែក​ប្រទេស​ប្រ៊ុយណេ ស្លាប់​ម្នាក់​៕​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment