ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំ និង និង ស្វាមីនាងខ្ញុំ បានចាក់វ៉ាក់សាំង បង្កាជំងឺកូវីដ ១៩ អគុណលោកគ្រូនឹងអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាត ព្រមទាំង…

ហ្វេនៗទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានដឹង និង ស្តាប់នៅសូរសម្លេងដ៏ពិរោះ និង រូបសម្រសយ៉ាងស្រស់សោភារបស់នាក់នាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីមានជំងឺរាត្បាតយ៉ាងសាហាវនេះមក មានមន្ត្រីរាជការ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ព្រមទាំងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំ ក៏បានទៅចូលរួមចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ ១៩ នេះរួចមកហើយដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី ៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ តារាចម្រៀងនាក់នាង ឪក សុគន្ធកញ្ញា ព្រមទាំងស្វាមី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏បានទៅចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ ១៩ (sinovac)) លើកទី ១ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៏មាន ក្រោយអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះរួចមក។ ក្រោយពីបានចាក់ថ្នាំបង្ការលើកទី ១

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួចមកនាក់នាងសប្បាយចិត្តព្រមទាំងនិយាយនៅពាក្យមួយខ្លាថា(អគុណលោកគ្រូពេទ្យ អ្នកគ្រូពេទ្យស្អាត់ៗ និង ក្រុមការងារក្រសួងទាំងអស់ ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក និង ស្រលាញ់ ទោះនើយហត់យ៉ាងណាក៏នៅតែរួសរាយរាក់ទាក់ គួរឲ្យគោរព)៕

Related posts

Leave a Comment