សូមជួយត្រេកអរផង! អូនតូចអាយុ ៩ ខែ និង ម៉ាក់ៗ បានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយ

នៅល្ងាចថ្ងៃទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះ តាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានពី អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ-១៩ បានឱ្យដឹងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីម្នាក់ និងកូនតូចអាយុ ០៩ ខែ ដែលបានរកឃើញឆ្លងកូវីដ-១៩ ពេលនេះបានជាសះស្បើយជាស្ថាពរហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីខាងលើ និងកូន នឹងបន្តធ្វើចត្តាឡីស័កចំនួន ១៤ថ្ងៃទៀតនៅផ្ទះ ក្រោយពីបានធ្វើតេស្ត អវិជ្ជមានវីរុស កូវីដ-១៩ ចំនួន ២ លើក នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក បារាយណ៍ សន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឱ្យដឹងដែរថា មកទល់ថ្ងៃទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ខេត្តកំពង់ធំ មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩ នាក់សុទ្ធតែជាជនជាតិខ្មែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងមានករណីជាសះស្បើយទាំង ០៩ នាក់ រាប់ទាំង ២ នាក់នៅព្រឹកនេះ ដែលជាករណីបានរៀបរាប់ខាងលើ ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Related posts

Leave a Comment