ពិតជាអាសូរខ្លាំងណាស់មានទម្ងន់ជិតគ្រប់ខែហេីយបែរមកជួបនៅរឿងអកុសលឆ្ល.ង.កូ.វី.ដ.១៩នៅពេល.ស.ម័.យនេះឯណាអ.និ.ច្ចា.ខ្លាំងណាស់

ក្នុងខេត្តពោធិ៏សាត់បានធ្វេីការប្រកាស់ហេីយនៅពេលនេះមានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩១នាក់ដែលបានរកឃេីញនៅក្នុងខេត្តពោធិ៏សាត់កាលពីយប់មុីញដែលមានសភាពគួរអោយអាណិតខ្លាំងនាស់ដោយសារតែមានការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មេីលឃេីញពីទិដ្ឋភាពផ្ទាល់របស់អ្នកជំងឺំស្រីម្នាក់នោះមានពរពោះជាទម្ងន់ដែលមេីលពីសភាពទៅជិតនឹងគ្រប់ខែហេីយដែលមិនគួរណាមានរឿងបែបនេះកេីតឡេីងនោះទេ។ដែលក្នុងការពិនិត្យបានអោយដឹងថានៅក្នុងនោះ
មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៣អ្នកដែលបានរិកឃេីញនៅក្នុងខេត្តពោធិ៏សាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃទី០៥ខែមីនាឆ្នាំ២០២១

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងសារលិខិតរបស់ក្រសួងបានបញ្ជាក់មកកាលពីម្សិលថ្ងៃមុិញនេះឯង។ក្នុងនោះដែរក៏បានអោយដឹងថាអ្នកជំងឺទាំង៣មានឈ្មោះនឹងប្រវត្តនៃការស្នាក់នៅ៖
១.ឈ្មោះ ថូន ចន្ធូ ភេទស្រី មានផ្ទៃពោះ ៩ ខែ រស់នៅសង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ពលករ មកពីភ្នំពេញ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស កំបូល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២.ឈ្មោះ ណាង ស្រីនិត ភេទស្រី រស់នៅ ឃុំតាលោ ស្រុកតាលោសែនជ័យ ជាពលករមកពី ខេត្តព្រះសីហនុ ចំណុចអូរ៥

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣.ឈ្មោះ ជាន សំណាង ភេទប្រុស រស់នៅឃុំក្រពើរពីរ
ស្រុកលវែងជាអ្នកដែលបាន ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយឈ្មោះ មាស សម្បត្តិ ជាអ្នកមកពីខេត្តកណ្តាល៕ សូមអានលំអិតលិខិតខាងលើក្រោមនេះ:

Related posts

Leave a Comment