កុំប្រហែសឱ្យសោះ! អ្នកភ្នំពេញ និង ព្រះសីហនុ ព្រឹកនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ច្រើនជាងគេ

ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាស នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ស្ដីពីជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយព្រឹកនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងបានប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៧២ នាក់ ជាករណីនាំចូលពីបរទេសម្នាក់ និង ៧១ នាក់ទៀត សុទ្ធតែជាអ្នកឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។
តាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដដែលបានឱ្យដឹងទៀតថា នៅរាជធានីភ្នំពេញបានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៣២ នាក់ និង នៅខេត្តព្រះសីហនុ មានចំនួន ២២ នាក់ ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅព្រឹកនេះ ។ ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ និង ខេត្តព្រះសីហនុ ក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ន និង រក្សាវិធានការ ៣ កុំ ៣ ការពារឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន ។ប្រភពពី Popular Magazine
គួរឱ្យដឹងដែរថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ស្ថានភាពអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា មាន ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– អ្នកឆ្លងសរុប= ២៨២៤ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ១៧៩៤នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ១០០៣ នាក់
– អ្នកស្លា.ប់= ២២ នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសលម្អិតរបស់ក្រសួង ៖

Related posts

Leave a Comment