បន្ទាន់! អាជីវករផ្សារអូរឫស្សីនៅតែបន្តរនឃើញនាក់ឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ២០ នាក់ទៀតហើយ

កន្លងទៅ អាជ្ញាធរ និង មន្ត្រីសុខាភិបាលបានឱ្យដឹងថា នៅយប់ថ្ងៃទី ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ អាជីវករផ្សារអូរឫស្សីចំនួន ២០ នាក់ទៀតហើយ រកឃើញវិជ្ជមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីរុសកូវីដ-១៩ នាំឱ្យចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងក្នុងផ្សារមួយនេះកើនដល់ ៣៦ នាក់ហើយ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែតួរលេខនៃការឆ្លងនៅតែបន្តកើនឡើង ដូចនេះខាងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនអាជីវករផ្សេងទៀត ឱ្យទៅធ្វើតេស្តយកសំណាកនៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិទ្យាល័យបាក់ទូកជាបន្ទាន់ ដើម្បីស្វែងរកវីរុសកូវីដ-១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយបើមិនព្រម និង បន្តគេចវេសទៀតនោះ អាជ្ញាធរនឹងប្រើវិធានការតាមច្បាប់ ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Related posts

Leave a Comment