នៅព្រឹកនេះមាននាកឆ្លងជំងឺកូវីដជាករណីថ្មីចំនួន ៦៣ នាក់ ប៉ន្តែជាតួរលេខទាបជាងអ្នកជាសះស្បើយនៅថ្ងៃនេះមានចំនួន ១០០ នាក់ អគុណគ្រូពេទ្យខ្លាំងណាស់

ព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញថ្ងៃទី ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ មានករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៦៣ នាក់បន្ថែមទៀត ដែលសុទ្ធសឹងតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីទាំងនេះដែរសង្កេតឃើញថា រាជធានីភ្នំពេញរកឃើញឆ្លងច្រើនជាងគេចំនួន ៣១ នាក់ ដោយបន្ទាប់មកគឺខេត្តស្វាយរៀង ដែលរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីដល់ទៅ ២២ នាក់ ។ប្រភពពី Popular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីនោះ ខេត្តព្រះសីហនុរកឃើញចំនួន ៦ នាក់ ខេត្តកណ្ដាល ១ នាក់ ខេត្តព្រៃវែង ១ នាក់ ខេត្តកោះកុង ១ នាក់ និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ១ នាក់ ។
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ៧០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ១នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– អ្នក សរុបមានចំនួន ២៧៥២ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៧៤៧ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាលចំនួន ៩៧៩ នាក់
– អ្នកស្លា.ប់ចំនួន ២១ នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូលរួមទស្សនាសេចក្តីលំអិតខាងក្រោម=

Related posts

Leave a Comment