នៅក្នុងថ្ងៃទី ២ មេសានេះ អ្នកជំងឺកូវីដ ៣ នាក់បានស្លា.ប់ ប្រកាសចុងក្រោយមិញគឺបុរសអាយុ ២៩ ឆ្នាំ

ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឱ្យដឹង នៅក្នុងថ្ងៃទី ០២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ស្លា.ប់ចំនួន ៣ នាក់ ដែលជាករណីទី ១៦ ករណីទី ១៧ និង ករណីទី ១៨ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១-ករណីទី ១៦ គឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥៦ ឆ្នាំ ដែលរស់នៅសង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានស្លា.ប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ នៅគេហដ្ឋានរបស់សព ដោយសារស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងភ្លាមៗ មិនមែនដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នោះឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២-ករណីទី ១៧ គឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៦១ ឆ្នាំ ដែលរស់នៅសង្កាត់និរោធន៍ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ បានស្.លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ២២ និង ៣០ នាទីយប់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣-ករណីទី ១៨ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ ឆ្នាំ ដែលរស់នៅសង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ បានស្លា.ប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ១៦ និង ១០ នាទី ល្ងាច ៕ប្រភពពីPopular Magazine

Related posts

Leave a Comment