ឃើញរូបស្រណោះណាស់! ម្ចាស់បាត់រូបកាយ តែគណនីហ្វេសប៊ុក Chef ឫទ្ធី នៅតែមានអ្នកជូនពរថ្ងៃកំណើត

អស់រយះពេល ៥ ខែ កន្លងមកមកហើយ ដែលគណៈកម្មការល្បីឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី Master Chef Khmer «Chef ឬទ្ធី» បានទទួលមរណភាព និង បន្សល់ទុកនូវភាពអាលោះអាល័យ ការសោកស្តាយរូបលោកយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនអ្នកគាំទ្រ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះដែរ មហាជនអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដែលមាន friend ជាមួយលោកហាក់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ក៏ព្រោះតែហ្វេសប៊ុកបានបង្ហាញថា ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់ Chef ឬទ្ធី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹម នឹងគ្នាគេបានសង្កេតឃើញថា នៅមានមិត្តភក្តិក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើន នៅបន្តផ្ញើសារជូនពរថ្ងៃកំណើតដល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយមិត្តខ្លះនៅក្រៅប្រទេសហាក់មិនដឹងថាម្ចាស់គណនីរូបនេះបានទទួលមរណភាពហើយនោះទេ ។
ចំណុចនេះដែរ កាន់តែធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រចុងភៅ និង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គណៈកម្មកាល្បីឈ្មោះ Chef ឫទ្ធី កាន់តែស្រណោះ និង នឹករឭកដល់លោកយ៉ាងខ្លាំង ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Related posts

Leave a Comment