អគុណគ្រូពេទ្យ! ព្រឹកចុងខែមីនានេះ អ្នកជំងឺកូវីដ ១៤ នាក់ និងក្មេងស្រី ៤ ឆ្នាំម្នាក់ បានព្យាបាលជាសះស្បើយ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ឱ្យបានដឹងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រឹកនេះ ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៦៣ នាក់ ដែលសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងការឆ្លងជាគំហុកនេះ ក្រសួងបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងផងដែរថា នៅព្រឹកនេះ គឺមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៥ នាក់ ក្រោមថ្វីដៃជំនាញរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ក្នុងនោះផងដែរ គេសង្កេតឃើញថា អ្នកជាសះស្បើយទាំង ១៥ នាក់នៅព្រឹកនេះ គឺសុទ្ធតែជាអ្នករស់នៅខេត្តព្រះសីហនុ និង រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានទាំងក្មេងស្រី អាយុ ០៤

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំម្នាក់ទៀតផង បានជាសះស្បើយពីមេរោគរាតត្បាតកូវី ដ-១ ៩ និង ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Related posts

Leave a Comment