នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ភ្លេចៗខ្លួន! ១០ ខណ្ឌនៅភ្នំពេញ រកឃើញអ្នកឆ្លង ដល់ទៅ ២៣ នាក់

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ឱ្យបានដឹងថា ព្រឹកនេះក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៦៣ នាក់ ដែលសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះផងដែរ តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួង បានឱ្យដឹងថា ចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង ៦៣ នាក់នៅព្រឹកនេះ គឺមានអ្នកឆ្លង ២៣ នាក់ ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ នៅក្នុងខណ្ឌចំនួន ១០ ដែលក្នុងនោះ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ ត្រូវបានគេរកឃើញឆ្លង ៣ នាក់ ជាករណីដំបូងនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ។
១០ ខណ្ឌដែលមានអ្នកឆ្លងនៅព្រឹកនេះមានដូចជា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ខណ្ឌទួលគោក

២. ខណ្ឌ ៧ មករា

៣. ខណ្ឌច្បារអំពៅ

៤. ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ

៥. ខណ្ឌដូនពេញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ

៧. ខណ្ឌសែនសុខ

៨. ខណ្ឌព្រែកព្នៅ

៩. ខណ្ឌមានជ័យ

១០. ខណ្ឌឫស្សីកែវ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងនៅខាងក្រោម ៖

Related posts

Leave a Comment