មិនអន់ថយទាល់តែសោះ! មានក្មេងតូចៗ ចំនួន ៧ នាក់ទៀតហើយឆ្លងកូវី ដ ១៩ ពីក្នុងសហគមន៏នៅព្រឹកនេះ

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០៥ នាក់ថ្មី ដែលក្នុងនោះមានករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ចំនួន ១០៤ នាក់ និង ករណីអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា ចំនួន ០១ នាក់ ។ប្រភពពីPopular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះផងដែរ តាមរយៈសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានឱ្យដឹងថា ចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង ១០៥ នាក់ នៅព្រឹកនេះ គឺមានក្មេងតូចៗ ចំនួន ០៧ នាក់ត្រូវបានរកឃើញឆ្លងកូវីដ-១៩ ដែលពួកគេមានអត្តសញ្ញាណដូចខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. កុមារាជនជាតិខ្មែរ អាយុ ១០ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ទំនប់រលក ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ។

២. កុមារីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ០២ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ទំនប់រលក ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ។

៣. កុមារីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ០៣ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ទំនប់រលក ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. កុមារីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ០៦ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ សង្កាត់បឹងទំពន់ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ។

៥. កុមារីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ១០ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ រាជធានីភ្នំពេញ ។

៦. កុមារាជនជាតិខ្មែរ អាយុ ០៨ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ សង្កាត់បឹងកេងកង ៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។

៧. កុមារីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ១៣ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ សង្កាត់ចោមចៅ ៣ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងនៅខាងក្រោម ៖

Related posts

Leave a Comment