ពិតជាប្រសើរខ្លាំងណាស់ សុំទៅលើសរសើរទឹកចិត្តរបស់ ឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន ប្រកាសមិនយកថ្លៃផ្ទះជួល ៥០០ ផ្ទះ រយៈពេល ៣ ខែ

មហាជននៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក នាំគ្នាសរសើរទឹកចិត្ត ឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន ដែលបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្តាញសង្គមថា នឹងមិនយកថ្លៃផ្ទះជួលចំពោះ កម្មករ-កម្មការិនី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងអាជីវករចំនួន ៥០០ ផ្ទះ រយៈពេល ៣ ខែ ដែលធ្វើឱ្យមហាជននាំគ្នាចែករំលែកបន្តគ្នាពីមួយទៅមួយ និងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ នូវទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសរបស់លោក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ឧកញ៉ា បានប្រកាសថា គឺដោយសារ បានមើលឃើញពីសេចក្តីលំបាករបស់ប្រជាជនខ្មែរ ក្នុងគ្រាមានអាសន្ន ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលបានរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំង នាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបរបរអាជីវកម្ម ។ ហេតុនេះហើយទើបលោកសម្រេចចិត្ត បង្ហោះសារតាមរយៈផេកហ្វេសប៊ុករបស់លោកថា «ក្រុមគ្រួសារសេវេនអិនជី (7NG) អត់យកថ្លៃផ្ទះជួល កម្មករ-កម្មការិនី និងអាជីវករចំនួន ៥០០ផ្ទះ រយៈពេល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣ ខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាជួយគ្នាក្នុងគ្រាជួបទុក្ខលំបាក ដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកំពុងជួបការវាយប្រហារពីការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩» ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Related posts

Leave a Comment