អរគុណគ្រូពេទ្យខ្លាំងណាស់! លោកយាយ អាយុ ៧៥ ឆ្នាំ កើតកូវីដនៅកំពង់ធំ បានជាសះស្បើយហើយ

ដូចពាក្យចាស់បុរាណ តែងពោលតៗគ្នាថា ក្រោយភ្លៀងមេឃគង់តែនឹងស្រឡះ ពេលនេះលោកយាយអាយុ ៧៥ ឆ្នាំ ដែលត្រូវបានរកឃើញកើតជំងឺកូវី ដ-១ ៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានទទួលការព្យាបាល ជាសះស្បើយធម្មតាវិញហើយ ។
យោងតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានពី អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវី ដ-១ ៩ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១នេះ បានឱ្យដឹងថា លោកយាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាយុ ៧៥ ឆ្នាំ មកពី ភូមិគិរីអណ្តែត ឃុំទ្រៀល ស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ បានជាសះស្បើយពី ជំងឺកូវី ដ-១ ៩ ហើយ ។ បច្ចុប្បន្ន លោកយាយត្រូវបានអនុញ្ញាត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឱ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ខេត្តកំពង់ធំ នៅថ្ងៃនេះ ហើយបន្តទៅចត្តាឡីស័ក ១៤ ថ្ងៃទៀត នៅស្រុកកំណើតរបស់ លោកយាយ ។
ជុំវិញករណីនេះ មហាជនពិតជាអរគុណដល់លោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យខេត្ត ក្រុម RRT និង ក្រុមជួរមុខនៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តទាំងអស់ ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ រួបរួមកម្លាំងគ្នាជួយសង្រ្គោះអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានជាសះស្បើយបន្តបន្ទាប់ ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Related posts

Leave a Comment