សូមបងប្អូនជួយកត់សំគាល់ និង ប្រុងប្រយ័ត្ន!! រោគសញ្ញាកូ វី ដសំខាន់ៗ បើចេញរោគសញ្ញាសង្ស័យទាំងនេះ ប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្តសំណាកភ្លាម

រហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅកម្ពុជាមានមនុស្សដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ជិតពីរពាន់នាក់ហើយ នៅក្នុងនោះផងដែរឃើញថា អ្នកដែលមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-១៩ តែងមានរោគសញ្ញា ឬ អាការជាច្រើនសុខៗគ្នា ដូចជា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ក្អក ថប់ដង្ហើម ឬ ពិបាកដកដង្ហើម
២. ក្ដៅខ្លួន ឬ ញាក់
៣. ឈឺសាច់ដុំ ឬ ដងខ្លួន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. ក្អួត ឬ រាគ
៥. ការបាត់បង់រសជាតិ ឬ ក្លិនថ្មី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើមានករណីសង្ស័យទាំង ៥ ខាងលើនេះ សូមប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្តយកសំណាករកមេរោគកូវីដ-១៩ ជាបន្ទាន់ ហើយត្រូវដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក និង ពាក់ម៉ាសជាប្រចាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកប្រសិនបើមានករណីសង្ស័យអាចទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវី ដ-១ ៩ ដែលមានទីតាំងនៅ វិទ្យាល័យបាក់ទូក វិទ្យាល័យបឹងត្របែក មណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែក្រោម មន្ទីរពេទ្យខ្មែរ-សូវៀត មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅតាមបណ្តាខេត្តនានា ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Related posts

Leave a Comment