ទឹកចិត្តឪពុក! លោក ណូយ វ៉ាន់ណេត ជ្រួលច្របល់ខ្លាំង បាត់កូនពីផ្ទះ ២ យប់ ៣ ថ្ងៃគ្មានដំណឹង

នាក់ទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់និងស្តាប់នៅចម្រៀងតារាជើងចាស់គឺ លោក ណូយ វ៉ាន់ណេត។​ ប៉ុន្តែ
កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ តារាចម្រៀងជើងចាស់ លោក ណូយ វ៉ាន់ណេត បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាធ្វើឱ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្តាញស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ង្គមចាប់អារម្មណ៍ និង ហាក់បារម្ភដល់លោកយ៉ាងខ្លាំង ។
សារនោះ លោកបានបង្ហោះឱ្យដឹងថា «អង្គុយសំកុកចាំមើលផ្លូវកូនពីរយប់ហើយ កូនស្ងួនទៅទីណា ឬ មួយគេចាប់គេវាយប្រហារ ហេតុម្តេចជីវ៉ាមិនតបសម្តី ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពុកម្តាយភ័យខ្លាំងព្រោះបាត់ដំណឹង ហេតុអ្វីព្រលឹងមិនតបសម្តី តើកូនបានសុខ ជួបគ្រោះភយ័ វិលវិញណាថ្លៃផ្ទះយើងសុខសាន្ត 23.3.2021 ម៉ោង 9:30 នាទីយប់» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឱ្យដឹងបន្ថែមថា បើតាមការឆ្លើយតបការសាកសួរពីបណ្តាអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ លោក ណូយ វ៉ាន់ណេត បានប្រាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«កូនប្រុសរបស់លោក បានបាត់ពីផ្ទះ ២ យប់ ៣ ថ្ងៃហើយ» ។ បន្ទាប់ពីមហាជនអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមបានដឹងហើយនោះ ក៏បានជូនពរដល់លោក ណូយ វ៉ាន់ណេត ឱ្យឆាប់រកកូនប្រុសឃើញ ហើយសង្ឃឹមថាកូនប្រុសនឹងត្រលប់មកផ្ទះវិញឆាប់ៗ ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Related posts

Leave a Comment