ក្តៅៗស្មានមិនដល់ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ! រកឃើញយោធិន ១ រូប កើតកូវី ដ-១ ៩ បើទោះបានចាក់…

ក្តៅៗ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ កងទ័ពជើងទឹក មូលដ្ឋានសមុទ្រ បានចេញលិខិតស្តីពីរបាយការណ៍ ករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ លើយោធិន ០១ រូប ដែលបានមកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅគិលានដ្ឋាន មូលដ្ឋានសមុទ្រ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសដែលវិជ្ជមានខាងលើ មានឈ្មោះ សំ វិជ្ជា ភេទប្រុស បានធ្វើសំណាកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវី ដ-១ ៩ នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ហើយយោធិនរូបនេះ បានមកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវី ដ-១ ៩ ចំនួន ០២ លើកនៅគិលានដ្ឋាន មូលដ្ឋានសមុទ្រ (លើកទី ១ នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ លើកទី ២ នៅថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១) ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្នយោធិនរូបនេះ កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅ សណ្ឋាគារមួយកន្លែងឈ្មោះសាកាណា ស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ៣ ខេត្តព្រះសីហនុ ហើយជុំវិញករណីខាងលើនេះ មូលដ្ឋានសមុទ្រ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានត្រួតពិនិត្យ និងស្រាវជ្រាវរកអ្នកប៉ះពាល់ឃើញចំនួន ០៥ នាក់ ដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង ០៥ រូបនេះ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីយកសំណាកធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ ៕ប្រភពពី Popular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអានសេចក្ដីលម្អិតនៅខាងក្រោម ៖

Related posts

Leave a Comment