តារាកំប្លែង នាយ ក្រឹម បានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗពីដំណើររឿង ស្រីពីន និង ម្តាយ មុនផ្ទុះរឿងឆ្លង…

បន្ទាប់ពីម្ដាយតារាកំប្លែង ស្រីពីន បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានធ្វើឱ្យមហាជនព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពមិត្តរួមក្រុមកំប្លែងរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេសគឺក្រុមកំប្លែងដែលសម្ដែងរឿង «សំណើចតាមភូមិ» ។
ដើម្បីកុំឱ្យមហាជនមានការអន្ទះសា ពេលនេះ នាយក្រឹម ដែលជាអ្នកផលិត និង ដឹកនាំក្រុមកំប្លែងទាំងមូល បានចេញមុខបញ្ជាក់ពីស្ថានការណ៍ច្បាស់ៗថា រយៈពេល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២០ ថ្ងៃមកនេះ លោក និង ក្រុមកំប្លែក មិនបានជួប ស្រីពីន និង ម្ដាយទេ ព្រោះថា នៅថ្ងៃទី ៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ ស្រីពីន បានទទួលថត MV បទចម្រៀងឱ្យផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស និង ជាបទរបស់ សួស វីហ្សា តែពេលត្រលប់មកពីថតវិញ ស្រីពីន មានអាការក្ដៅខ្លួន ក្អក និង ផ្ដាសាយ ដូច្នេះទើប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាយក្រឹម ណែនាំឱ្យ ស្រីពីន សម្រាកនៅផ្ទះ ។
តែយ៉ាងណា មកទល់ពេលនេះ ស្រីពីន នៅរង់ចាំលទ្ធផលពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅឡើយ ។ប្រភពពី Popular Magazine

សូមអានការរៀបរាប់លម្អិតរបស់ នាយក្រឹម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment