អាណិតខ្លោចចិត្ត! ករណីដំបូង ទារកអាយុ ២ ខែ បានឆ្លងកូវីដ-១៩ ពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ស៊ិនទ្រី

តាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Fresh News នៅមុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថា អាជ្ញាធរបានរកឃើញទារកម្នាក់ ដែលមានអាយុទើបតែ ២ ខែប៉ុណ្ណោះ បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទារករូបនេះ ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស ៦ នាក់ ដែលទើបរកឃើញថាឆ្លងវីរុសនេះ ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅភូមិដុះដំណាក់ធំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី ២ ខណ្ឌមានជ័យ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ឡានពេទ្យបានទៅយកអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន ៦ នាក់ជាមួយបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ស៊ិន ទ្រី ដែលឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេត្តតាកែវនោះ ។ មនុស្សទាំង ៦ នាក់នោះ គឺរកឃើញឆ្លងវីរុសនេះ ដោយក្នុងនោះក៏មានទារកអាយុ ២ ខួបនេះម្នាក់ផងដែរ ៕ប្រភពពីPopular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment