ទោះបីចាក់វ៉ាក់សាំងហេីយក៏ដោយក៏អាចនឹងឆ្លងដែរ! មាន៥ករណីថ្មីដែលឆ្លងនៅក្នុងបញ្ជាកាដ្ឋានការពារជាតិដែលបញ្ជាក់ពី សម្តេច ពិជ័យសេនា ទៀបាញ់នឹងបានបន្ថែមទៀតថា…

នេះជាប្រសាសផ្ទាល់ដែលបានបញ្ជាក់ពីសម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹង ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាផងដែរដែលបាននិយាបញ្ជាក់ពីកាលព្រឹកមុិញនេះគឺបានអោយដឹងថាមានករណីឆ្លងនៅក្នុងជួរទ័ប៥ករណីសុទ្ធសឹងតែជាករណីថ្មីដែលបានរកឃេីញថ្មីៗនេះឯង។ដែលនៅក្នុងនោះការឆ្លងនោះបានអោយដឹងថាសុទ្ធតែជាពលទាហ៊ានបេី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរដងក៏ដោយតែសភាពនៅក្នុងការកេីតគឺមិនមានអ្វីជាធ្ងន់ធ្ងរទេ។នៅក្នុងនោះដែរ សម្តេច ទៀបាញ់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាដូមអោយបងប្អូនឹងមេបញ្ជាការនានាដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាការពារនឹងប្រុងប្រយ្ន័តអោយបានខ្ពស់ពីព្រោះនៅក្នុងការបញ្ជាក់ដូចខាងលេីនេះទោះបីបានចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយក៏
អាចនឹងឆ្លងដែរបេីសិនជាមិនអនុវត្តទៅតាមវិធីការពាររបស់ក្រសួង៣កុំ៣ការពារទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

។ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ក៏បានប្រកាសផងដែរថា ពេទ្យកងទ័ពនៃក្រសួងការពារជាតិ បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច
ក្នុងការចូលរួមអន្តរាគមន៍ជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលកំពុងតែជួបនូវបញ្ហានៃជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ១៥៧៨នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ៩១៧នាក់ អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ ចំនួន ៦៥៨នាក់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment