ចូលរួមត្រេកអរផង! ស្ត្រីបំ បៅ ដោះ កូនពេលបំពេញការងារ ត្រូវដំឡើងជា…

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ មហាជន ផ្ទុះកា រចា ប់អារ ម្មណ៍យ៉ា ងខ្លាំងទៅលើស្ត្រីនគរបាលម្នាក់ ដែលបានបំ បៅ ដោះ កូនក្នុងពេលបំពេញការងារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយត្រូវបានគេបង្ហោះរូបភាពនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម ក្រោយមកក៏ត្រូវបានអ ធិ ការ ស្ន ការ នគ របាលស្រុកសៀមប៉ាង កោះ ហៅ ទៅធ្វើកិច្ចសន្យា
ស្រាប់តែមហាជននៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកក៏ដូចនៅតាមផ្ទះផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងច្រើន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈស្នង ការដ្ឋា នន គរបាលខេត្តស្ទឹង ត្រែង ពេលនេះអ្នកស្រី ស៊ីថុង សុខា ត្រូវបានដំឡើ ងឋា ន ន្ត រស័ក្តិពីអនុ សេនិ៍ ទោ (ស័ក្តិ២) ទៅអនុសេ និ៍ឯក
(ស័ ក្តិ ៣) ហើយ កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ ។ លោក ម៉ែន គុង អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង បានបញ្ជាក់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការដំឡើងឋា នន្តរស័ ក្តិរ បស់អ្នកស្រី ស៊ីថុង សុខា មិនពាក់ ព័ន្ធនឹងក របំបៅកូនកាលពីពេលថ្មីៗទេ គឺជាសក្ខីភាព និង លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកស្រី ដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួន ដោយក្រុមការងារស្នើឱ្យថ្នាក់លើបានស្នើរដំឡើងឋា នន្តរ ស័ ក្ដិគាត់តាំងពីច្រើនខែមុនករណី
ប ង្ហោះរូប បំបៅ កូន ម៉្លេះ ៕

Related posts

Leave a Comment