ពេលដែលឃេីញលោកឧកញ៉ា​ ឌួងឆាយ បែបនេះស្រាប់តែមហាជននាំគ្នាជួយរំលែកទុក្ខនឹងបាននិយាយពាក្យដោយបែបនេះ…

បន្ទាប់ពីនបានបែកនៅធ្លាយវីដេអូរឿងលោក ឧកញ៉ា ឌួងឆាយ ប្រេីប្រាស់អំពេីហិង្សាជាមួយនឹងគ្រួសារបានត្រូវក្រសួងចាប់ផ្តេីមធ្វេីចំណាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលបានចែងនឹងត្រូវបានដកងារជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឧកញ៉ាហេីយត្រូវបានប្រឈមមុខនឹងការដោះស្រាយនៅរឿងរ៉ាវដែរលោក ឧកញ៉ាបានធ្វេីផងដែរ។នៅក្នុងនោះបន្ទាប់ពីមានការលេចលឺនៅក្នុងការដាក់ទោសទៅដល់លោកឧកញ៉ាបែបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែបណ្តាញអ្នកលេងលេីសង្គមហ្វេសប៊ុកទាំងអស់ស្រាប់តែមានការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងមែនទែន។នៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកដែលបានននិយាយស្តីបន្ទោសនឹងមានផ្លែផ្កាបន្ថែមពីលេីនឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានសម្តីមិនសមគួរនៅក្នុងការនិយាយហេីយធ្វេីដូចមានតែខ្លួនគិតថាមិនដែលធ្វេីខុស។ក៏ប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនដែរនៅក្នុងនោះក៏បានលេីកទឹក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចិត្តនឹងបាននិយាយនៅពាក្យល្អៗជាច្រេីនទៅកាន់លោកឧកញ៉ានឹងបានជូនពរទៅលោកលោកឧកញ៉ាំផងដែរ។បន្ថែមនៅក្នុងរឿងនោះលោកឧកញ៉ាក៏ត្រូវ

បានក្រសួងកិច្ចការនារីកោះហៅអញ្ជេីញចូលទៅដោះស្រាយនៅក្នុងរឿងដែរបានកេីតឡេីងតាមរយះវីដែអូដែល លោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា បានបង្ហោះនោះផងដែរ។

Related posts

Leave a Comment