នៅពេលនេះបេីស្ថិតតាមច្បាប់ មិនត្រឹមអស់ងារជាឧកញ៉ាទេ លោក ឧកញ៉ាឌួងឆាយ នឹងត្រូវ ប្រឈ,ម មុខនឹង ច្.បាប់៣ក.រ .ណីដែលបានចែងដូចខាងក្រោម….!

នៅក្នុងរឿងជម្លោះរវាងលោក ឧកញ៉ាឌួងឆាយ​ នឹងលោក ជំទាវ ដេតម៉ាលីណាពិតជាកក្រេីកខ្លាំងមែនទែនដែល.មហា.ជ.ន.ទាំងអស់សឹងតែមិនកួរថាមានរឿងបែបនេះកេីតឡេីងបែបនេះសោះ។នៅក្នុងការបង្ករនៅជ.ម្លោះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាដឹងហេីយថាមានការប៉ះទង្គិចទៅដល់អ្នកណាខ្លះ។នៅក្នុងនោះអ្វីដែរយេីងបានឃេីញគឺ.អំ.ពេី.ហិ.ង្សា ដែលលោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឧកញ៉ា ឌួងឆាយបានធ្វេិទៅលេីអតីតប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលនៅក្នុងវីដេអូពិតជាសែនសង្វែកនៅទិដ្ឋភាពបែបនេះជាពិសេសអាណិតទៅដល់ភរិយាដែលរងទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំដែលស្ថិតនៅក្នុងភាព.ភ័.យ ខ្លា.ច នឹងគ្មាន សុ.វត្ថិភា.ពដែលស្ទេីរតែបា.ត់.ប.ង់ នៅជីវិ.តទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានអោយដឹងថាបន្ទាប់ពីមានវីដេអូបែកធ្លាយបែបនេះហេីយក៏មានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែនដែរ ដែលសម្តេចបានសម្តែងនៅអារម្មណ៏នៅក្នុងចិត្តនឹងបានបញ្ចេញនៅពាក្យមួយនៅក្នុងការខមិនថា«ឌួងឆាយឃោឃៅម្លេះ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលធ្វេីអោយមហាជនមានការនិយាយតៗគ្នាមិនដាច់ពីមាត់ដែលបានឃេីញនៅទង្វេីរដ៏សា.ហា.វបែបនេះ។ក៏បានអោយដឹងថាបន្ទាបពីមានក.រ.ណី ហិ.ង្សា.របែបនេះកេីតឡេីងហេីយក្.រ.សួ.ង កិច្ចការ.នា.រី ក៏បានចា.ត់វិ ធា.នការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយធ្វេីការ ថ្កោ.ល ទោ.សទៅ លោក ឧកញ៉ាឌួងឆាយ ដែលបានប្រព្រឹត្តអំ.ពេី.បែបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៅលេីគ្រួសារដោយចេតនា។ដែលមិនមានអ្នកនាគាំទ្រអោយបង្កេីតនៅអំ.ពេី.ហិ.ង្សារ ដេីម្បីយកមកធ្វេីជាការដោះស្រាយនោះទេ។យោងទៅតាម លិ.ខិ.តដែលបានចែងនៅក្នុងនោះលោក ឧគញ៉ា ត្រូវជាប់មាន ទោ.ស.៣ ដែលចោ.ទ.ជាទោស ព្.រហ្ម.ទ.ណ្ឌ៖
១.ប្រើអំពើហិ.ង្សាលើគ្រួសារ នៅចំពោះមុខកូនៗ តូចៗ ដែលត្រូវបានការពារដោយច្បា.ប់

២.តើខ្លួនជាជ.នស៊ី.វិល ឬសម.ត្ថកិច្ច បានមានសិទ្ធិប្រើប្រា.ស់អា.វុធ ! បើជាជនស៊ីវិល ហេតុអី្វគាត់មានសិ.ទ្ធិប្រើប្រា.ស់អា.វុធ ! បើជាសម.ត្ថកិច្ច តើគាត់នៅអង្គភាពណា , មានតួនាទីជាអ្វី?

៣.ហេតុអ្វីក៏យកកាំ.ភ្លើ.ងមកគំ.រា.មបា.ញ់អតីតភរិយា នៅចំពោះមុខកូនតូចៗ បង្ហាញពីភាព.កា.ច សា.ហាវ ដែលច្បា.ប់មិនត្រូវបានលើកលែងឡើយ៕(ដកស្រង់ពីគេហទំព័រ “នគរដ្រេហ្គន”)

ដែលនៅក្នុងរឿងនេះគឺបានឡាយប្រហស្ថដោយព្រះមហាក្សត្រនឹងមានការស្នេីរសូមពីសម្តេចហ៊ុនសែនដែលបានធ្វេីជាលិខិតដេីម្បីថ្វាយទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រផងដែរ។

Related posts

Leave a Comment