នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ! ទិដ្ឋភាពក្រុមការងារដុតដៃដុតជើង ចុះដល់ផ្ទះការដែល កក្កដា សុភ័ណ្ឌ បានចូលរួម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Vann Vin បានឱ្យដឹងថា ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក មុំ សោភ័ណ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍បណ្ឌិត ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ សហប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយស្រុកសំរោង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេត្តតាកែវ រួមជាមួយអាជ្ញាធរភូមិ ឃុំ និងស្រុក បានអញ្ជើញចុះផ្ទាល់ដល់ទីតាំងផ្ទះការមួយកន្លែងនៅភូមិក្រាំងលាវ ឃុំរវៀង ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលឈ្នោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កក្កដា សុភ័ណ្ឌ ដែលក្រសួងសុខាភិបាលយកសំណាកពិនិត្យឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ បន្ទាប់ពីបានមកចូលរួមកំដរកូនកំលោះក្រមុំ កាលពីថ្ងៃទី១១ និង១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ ។ប្រភពពីPopular Magazine

ខាងក្រោមនេះគឺជាទិដ្ឋភាពក្រុមការងារចុះទៅដល់ផ្ទះការ ដែលអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ កក្កដា សុភ័ណ្ឌ បានទៅកាលពីថ្ងៃទី ១១ និង ១១ ខែមីនា នេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment