មានអារម្មណ៏ថាស្ងប់ចិត្ត!! សម ម៉ាណា ក្រោយបានធ្វើរឿងមួយនេះចប់សព្វគ្រប់…

បើទោះជានៅតែបន្តការអនុវត្តន៍ និង ការពារទៅតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែពេលនេះតារាសម្តែងរូបនេះបានស្ងប់ចិត្តបន្តិច ដោយសារបច្ចុប្បន្ននាងបានចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូវីដ-១៩ ចំនួនពីរដងហើយ ។ កន្លងមកតារារូបនេះក៏មានការបារម្ភខ្លះៗដែរ ដោយសារនាងកំពុងមានកូនតូច ។ ក្នុងនោះក៏មានការសាទរចំពោះ សម ម៉ាណា ដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ ខណៈជំងឺនេះកំពុងផ្ទុះខ្លាំងជាច្រើនកន្លែងផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីតារាក្នុងសិល្បៈ សម ម៉ាណា ក៏មានមុខនាទីនៅក្នុងការងារជាមន្ត្រីរាជការផងដែរ ។ អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្រោយរឹងដៃរឹងជើងពេលនេះ សម ម៉ាណា ក៏បានវិលមកចាប់អាជីពសិល្បៈជាថ្មី ដែលកំពុងសម្តែងនៅក្នុងរឿងភាគមួយនៅទូរទស្សន៍ស៊ីធីអិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ន ។ បើទោះបើកចំហពីរឿងមានកូនក្តី តែ សម ម៉ាណា នៅតែមិនទាន់បង្ហាញមុខមាត់ស្វាមីជាសាធារណៈឡើយ ។ សូម្បីតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនានារបស់មិត្តភក្តិក៏នាងមិនហ៊ានកៀកកើយស្វាមីនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានដែរ ៕ប្រភពពីPopular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment