ភរិយាលោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ចូលខមិនកប់ៗថា…..!! នៅពេលឃើញប្តីចេញមុខបកស្រាយឡាយទាំង…

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយករណីរឿងគ្រួសាររបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ក្រោយភរិយាបង្ហោះសារប្លែកៗជាច្រើនរហូតដល់ថ្នាក់ទម្លាយមុខនារីម្នាក់ ធ្វើអោយហ៊្វេនៗមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លាំងចំពោះរឿងនេះ។ ជាក់ស្តែងកាលពីម្សល់មិញនេះ លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ក៏បានចេញមុខទម្លាយមូលហេតុជាច្រើន តែហាក់មិនទាន់ត្រូវចំនុចដែលប្រិយមិត្តចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាមិនត្រឡប់ទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះរកប្រពន្ធកូនរយៈពេលជិត១ឆ្នាំ ក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារ។ ដោយឡែកក្នុងការឡាយនោះ ប្រពន្ធលោកក៏បានចូលខមិនជាច្រើនហូលហែល តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខមិននូវខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment