នរណាជាអាយដលខ្លះជួយលើកទឹកចិត្តម្នាក់មួយមក!! មុននេះ តារាចម្រៀងជើងចាស់ ហួរ ឡាវី ត្រូវគ្រូពេទ្យចុះដល់ផ្ទះធ្វើតេស្ត ក្រោយកូនស្រី និង ភរិយាបាន…

កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ តារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស វី ឌីណែត ដែលត្រូវជាកូនស្រីបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់ ហួរ ឡាវី ត្រូវបានរកឃើញឆ្លងកូវីដ-១៩ ។ ក្រោយមកនៅថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២០២១ ម្សិលមិញនេះ ភរិយារបស់តារាជើងចាស់រូបនេះ ក៏ត្រូវបានរកឃើញឆ្លងកូវីដ-១៩ ដូចគ្នា ក្រោយពីកូនស្រី គឺកញ្ញា វី ឌីណែត កំពុងតែសម្រាកព្យាបាលកូវីដ-១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ មកដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះដែរ តារាចម្រៀងជើងចាស់ ហួរ ឡាវី ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យចុះទៅដល់គេហដ្ឋានរបស់លោក ដើម្បីយកសំណាកតេស្តកូវីដ-១៩ ក្រោយពីកូនស្រី និង ភរិយា បានឆ្លងរួច ។ នេះបើតាមការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហោះនៅលើផេករបស់លោក ស៊ន សុភក្ត្រ ។ ក្នុងនោះដែរ មិនត្រឹមតែលោក ហួរ ឡាវី នោះទេតែដែលត្រូវធ្វើតេស្ត ចៅៗរបស់លោកក៏ត្រូវបានធ្វើតេស្តដូចគ្នាដែរ ៕ប្រភពពី Popular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment