នៅពេលនេះ លោក អ៊ិន ទីតូ បង្ហាញរូបភាពដំបូងហើយក្រោយសម្រាកព្យាបាលកូវីដ ១៩ បាន ៥ ថ្ងៃ

ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ដែល ៥ ថ្ងៃហើយដែលផលិតករ អ៊ិន ទីតូ បានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ។ មិនខុសពីតារាដទៃឡើយ លោក អ៊ិន ទីតូ ក៏ទទួលបានការជូនពរ និង លើកទឹកចិត្តពីសំណាក់មិត្តភក្តិ ក៏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើន ដែលកាន់តែធ្វើឱ្យលោកមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការយកឈ្នះនូវជំងឺមួយនេះ ។បើទោះមិនបានបង្ហាញពីស្ថានភាពសុខភាពក្តី តែតាមរយៈរូបភាពខ្លះៗគេសង្កេតឃើញថាសុខភាពរបស់ផលិតកររូបនេះហាក់មិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងក្នុងនោះលោកក៏បានបង្ហាញពីរូបភាពដើរហាត់ប្រាណនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផងដែរ ។ អ្វីដែលធ្វើឱ្យលោក អ៊ិន ទីតូ កាន់តែរំភើបខ្លាំងបំផុតនោះគឺក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកមួយនេះ លោកក៏ទទួលបានការស្រឡាញ់ និង លើកទឹកចិត្តជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ច្រើនពីសំណាក់មិត្តភក្តិ ក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើន ជាពិសេសជូនពរឱ្យលោកឆាប់ជាសះស្បើយទៀតផង ។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លោក អ៊ិន ទីតូ បានចូលសម្រាកព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី ០៨ កន្លងទៅ ។ លោកត្រូវបានគេស្គាល់ជាអតីតផលិតករដែលមានសមត្ថភាពម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មហង្សមាស ៕ប្រភព៖popular

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment