ព្រឹកនេះចេញលទ្ធផលហើយ! ការធ្វើតេស្តកូវ ដ-១ ៩ របស់នាក់នាង ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង គ្រួសារ ទទួលបាន…

ព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ តារាចម្រៀង ឱក សុគន្ធកញ្ញា បានប្រកាសពីលទ្ធផលតេស្តកូវីដ-១៩ របស់នាង និង ក្រុមគ្រួសារ គឺអវិជ្ជមានកូវីដ ។

នេះជាសារទាំងស្រុងរបស់តារាចម្រៀង ឱក សុគន្ធកញ្ញា ៖

ជម្រាបសួរ និង សូមអរគុណជាថ្មីម្តងទៀត ចំពោះការជូនពរពីបងប្អូន ។ សម្រាប់នាងខ្ញុំ និង ក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងបុត្រ បានចូលរួមធ្វើតេស្តលើកទីមួយរកមេរោគជំងឺកូវីដ-១៩ ពេលនេះនាងខ្ញុំបានទទួលលទ្ធផលរួចហើយគឺ អវិជ្ជមាន (Negative) ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនេះនាងខ្ញុំ និង ក្រុមគ្រួសារក៏កំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក្តរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ បន្តតាមដានសុខភាព ដើម្បីធ្វើតេស្តជាលើកទី ២ បន្តទៀត តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អរគុណណាស់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូន អ្នកស្រឡាញ់គាំទ្រនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលបានបារម្ភ និង សួរសុខទុក្ខជាច្រើនដែលនាងខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតបបានទាំងអស់គ្នា ! សូមជូនពរមិត្តភក្តិរបងប្អូនដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល ទទួលបានសុខភាពល្អរឹងមាំមកវិញឆាប់ៗ និង សូមអ្នកទាំងអស់គ្នារក្សាជំហរជម្នះឲ្យបាន ហង្សមាសត្រូវតែរឹងមាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន និង បន្តការពារថែទាំសុខភាពឱ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតចំពោះកូវីដ-១៩នេះ “៣ កុំ ៣ កាពារ” ៕ប្រភពពីPopular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment