ឃើញហើយចង់អួលដើមករ!!ជូនពរម្នាក់មួយម៉ាត់មក! ឃើញ សុគន្ធ និសា ឡើងឡានពេទ្យទៅព្យាបាលកូវ ដ- ១៩ ស្រណោះណាស់!

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ តារាស្រីរូបនេះបានបង្ហោះសារធ្វើឲ្យមហាជនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីនាងទទួលបានលទ្ធផលឆ្លងកូវីដ-១៩ ។ ក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះ មហាជនហាក់កាន់តែកង្វល់ចិត្តដល់តារាស្រីរូបនេះ ក៏ដូចជាជូនពរនាងឲ្យឆាប់ជា និង ជម្នះជំងឺមួយនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ នៅថ្ងៃដដែលនេះ ក្រោយពីរកឃើញឆ្លងកូវីដ-១៩ ហើយនោះ អ្នកនាង សុគន្ធ និសា ក៏បានរៀបចំខ្លួនទៅព្យាបាលដោយមានឡានពេទ្យមកទទួលនៅមុខផ្ទះ ។ នេះបើតាមការបង្ហោះរូបភាពរបស់អ្នកនិពន្ធ ចន្ទ មល្លិកា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះ ចន្ទ មល្លិកា បានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់តារាចម្រៀងស្រីខាងលើឡើងឡានពេទ្យ និង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើកដៃលាក្រុមគ្រួសារ ពិតជាគួរឲ្យស្រណោះណាស់ ។ លើសពីនោះ អ្នកគាំទ្រនៅតែបន្តជូនពរដល់អ្នកនាងឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយ និង រឹងមាំទៀតផង ៕ប្រភពពី Popular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment