អីយ៉ាស់អាយដល!! លទ្ធផលតេស្តកូវីដ-១៩ របស់ ឆន សុវណ្ណារាជ ចេញហើយ រីឯលទ្ធផល គឺ…

នៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះ ពោលគឺនៅថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា នេះ តារាចម្រៀង ឆន សុវណ្ណារាជ បានប្រកាសលទ្ធផលតេស្តរកវីរុសកូវីដ-១៩ លើកទី ១ របស់ខ្លួនហើយ គឺអវិជ្ជមាន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ន ឆន សុវណ្ណារាជ មិនបានឆ្លងកូវីដ-១៩ ក៏ពិតមែន តែលោកនៅតែបន្តធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល ១៤ ថ្ងៃបន្តទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆន សុវណ្ណារាជ បានបង្ហោះសាររៀបរាប់ថា «សម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភ័ក្ត និង មិត្តអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដែលសួរសុខទុក្ខ និង បារម្ភពីសុវត្តិភាព និង សុខភាពរបស់ខ្ញុំបាទតាមរយៈបណ្តាញសង្គមប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ សុំទោសផងដែលមិនបានឆ្លើយតបអស់ សុខភាពខ្ញុំធម្មតាមិនអីទេ ហើយលិទ្ធផលធ្វើតេស្តលើកទីមួយសម្រាប់ខ្ញុំបាទកាលពីម្សិលមិញចំពោះកូវីដ ១៩ នោះគឺ អវិជ្ជមាន Negative ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវចត្តាឡីស័ករយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ បន្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៀត ដើម្បីធ្វើការធ្វើតេស្តបន្តទៀតតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានបារម្ភ និង ជូនពរ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន និង បន្តការពារឱ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតចំពោះកូវីដ ១៩ នេះ អ្នកភ្លេចកូវីដតែកូវីដមិនភ្លេចអ្នកទេ «៣កុំ ៣ការពារ» ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment