វ័យជ្រេមែន តែសម្រស់នៅសង្ហាមិនចាញ់ពីកំលោះ!! តួឯកប្រុស ៥ ដួងជំនាន់ឆ្នាំ ៨០-៩០នេះ…

នៅពេលដែលប្រិយមិត្តបានឃើញការសម្តែងរបស់តារាសិល្បករស្រករក្រោយម្តងៗ មិនលែងអីនឹងនឹករឭកដល់តួឯកប្រុស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នើមៗកាលពីអតីតកាលនាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៨០-៩០ ដូចជា លោក ទេព រិទ្ទដារ៉ូ ខៃ ប្រសិទ្ធិ សម តារា យស បូវណ្ណៈ យុត្ថារ៉ា ឆានី និង តួឯប្រុសល្បីៗមួយចំនួនទៀត ។ ក្នុងចំណោមតារាប្រុសទាំងនោះ មានខ្លះក៏បានលាឈប់ពីសិល្បៈ និង ខ្លះនៅតែបន្តចាប់អាជីពបង្ហាញទេពកោសល្យនៅមុខកាមេរ៉ានេះដដែល ដូចជា លោក ទេព រិន្ទដារ៉ូ ជាដើម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាកន្លងផុតអស់រយៈកាលប្រមាណជិត ៣០ ឆ្នាំទៅហើយ ដែលតួឯកប្រុសជំនាន់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៨០-៩០ បានលាឈប់ពីអាជីពសម្តែងក្តី ប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពួកគាត់នៅតែដកជាប់ក្នុងការចងចាំមហាជនដដែល ។ មកដល់បច្ចុប្បន្ន តួឯកប្រុសក្នុងដួងចិត្តរបស់មហាជនកាលពីជំនាន់ឆ្នាំ ៨០-៩០ កាន់តែមានជ្រេណាស់ហើយ ហើយបើទោះជាប្រែប្រួលរូបរាងក្តី ប៉ុន្តែយ៉ាងណាគេសង្កេតឃើញសម្រស់ពួកគាត់នៅតែសង្ហាមិនចាញ់កាលពីកំលោះ និង ពេលប្រឡូកក្នុងអាជីពនោះប៉ុន្មានឡើយ ។ប្រភពពី Popular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តស់! កុំឱ្យខាតពេលយូរ អញ្ជើញប្រិយមិត្តទស្សនារូបសម្រស់នាបច្ចុប្បន្នភាពរបស់តួឯកប្រុសខ្មែរ ៥ ដួង ដែលល្បីខ្លាំងកាលពីជំនាន់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៨០-៩០ ដូចតទៅ ៖

១- លោក ទេព រិទ្ទដារ៉ូ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២- លោក ខៃ ប្រសិទ្ធិ

៣- លោក សម តារា

៤- លោក យស បូវណ្ណៈ

៥- លោក យុត្ថារ៉ា ឆានី

Related posts

Leave a Comment