នៅព្រឹកនេះមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៩ នាក់ទៀតហើយ នៅភូមិជ្រៃធំ ស្រុកកោះធំ

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ចេញ​លិខិត​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៤ នាក់​ថ្មី ដែល​សុទ្ធ​សឹង​តែ​ជា​ករណី​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រម​គ្នា​នេះ ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​យ៉ាង​ច្រើន​មិន​ធ្លាប់​មាន​នេះ អ្នក​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ជ្រៃធំ ឃុំ​សំពៅលូន ស្រុក​កោះ​ធំ ខេត្ត​កណ្ដាល សង្កេត​ឃើញ​ថា មាន​ករណី​ឆ្លង​ច្រើន​ផង​ដែរ រហូត​ដល់ ១៩ នាក់​ឯណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ករណី​ឆ្លង​កូវីដ-១៩ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ កើន​ឡើង​សរុប​ដល់ ៦១៣ នាក់​ហើយ ដោយ​ក្នុង​នោះ​មាន​អ្នក​ជំងឺ​ស្រី​ចំនួន ២៩៥ នាក់ និង​ ប្រុស​ចំនួន ៣១៨ នាក់ ៕ប្រភពពី Popular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអានសេចក្តីប្រកាសក្រសួងខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment