មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែននៅរូបថត.ប៉ូ.លី.ស.ស្រីម្នាក់បំបៅដោះកូនទាំងពាក់.ឯ.កស.ណ្ឋា.នស្រាប់តែលោកសុវណ្ណរិទ្ធីនិយាយបែបនេះថា…

ប្រិយមិត្តជាច្រេីនក៏នាមស្គាល់ហេីយថាលោកសុវណ្ណ រិទ្ធីជាមនុស្សម្នាក់ដែលចិត្តល្អដែលតែងតែជួយយកអាសារគេនៅពេលដែលឃេីញគេជួបទុក្ខលំបាកនឹងមានការខ្វះខាតហេីយនឹងមិនចេះត្អូញត្អែនឹងនិយាយថាហត់ទេចំពោះការងារនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ណាស់ហេីយអ្នកទាងអស់គ្នាក៏បានស្គាល់ដែរថា TV FB គឺគ្រប់គ្រងទៅដោយលោក សុវណ្ណរិទ្ធីដែជាអគ្គនាយកផ្ទាល់ដែលបានបង្កេីតនឹងផ្តួចផ្តេីមវាចេញមកតែនៅពេលនេះក៏បានបាត់មុខទៅសូន្យឈឹងទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះក៏បានងោយដឹងថាយេីងប្រាកដជាបានឃេីញព៏តមានថ្មីមួយដែរបាននិយាយពីប៉ូលិសស្រីម្នាក់ដែលពាក់ឯកសណ្ឋាន.ប៉ូ.លី.ស.ហេីយបំបៅកូននៅក្ុងម៉ោងធ្វេីការដែលធ្វេីអោយមានការសរសើរជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនៅពេលដែលឃេីញនៅទិដ្ឋភាពមួយនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកបើយោងតាមប្រភព លោក សុវណ្ណរិទ្ធី ផ្ទាល់បាននិយាយអំពីស្ត្រីម្នាក់ ដែលពាក់ឯក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សណ្ឋាននគរបាលបំបៅដោះកូននៅកន្លែងធ្វើកា យ៉ាងមានន័យថា៖ «នេះមិនមែនជាទង្វើខុសឆ្គងទេ តែវាជាការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាម្តាយម្នាក់ ជាមន្រ្តីល្អម្នាក់ ទាល់តែអ្នកក្នុងស្ដានភាពហ្នឹងទើបយល់ពី

អារម្មណ៏មួយនេះ សំរាប់ខ្ញុំមានតែការអាណិត៕

Related posts

Leave a Comment