ឃើញហើយចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក! ចៅប្រុសឈរអង្អែលរូបថតស.ពយាយក្នុងពិធីបុណ្យ ធ្វើអោយបងប្អូនជាច្រើនសែនសង្វេគជាខ្លាំង

ហ្វេសប៊ុក ៖ ប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង ដោយរូបថតមួយសន្លឹកបង្ហាញពីចៅប្រុសម្នាក់ ឈរអង្អែលរូបថតស.ពយាយរបស់ខ្លួន ក្នុងពិធីបុណ្យស.ព ហាក់ដូចបានដឹងថា យាយរបស់ខ្លួនលាជារៀងរហូត គ្មានថ្ងៃត្រឡប់ហើយនោះ បានធ្វើឲ្យ ក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិ ក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនមានក្តីរន្ធ.ត់ចិត្តជាខ្លាំង ព្រោះដោយសារតែគាត់ជួបឧប្បត្តិហេតុមិននឹកស្មានមួយ ហើយលាជារៀងរហូតភ្លាមៗតែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកមួយមានឈ្មោះ «មនុស្សគឺ ចិត្ត» បានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយស្ទើរទទួលយកមិនបាន ក្រោយបាត់បង់ជម្រកដ៏កក់ក្ដៅ គឺជាពាក្យថាម៉ែដោយសរសេរថា៖ «មិនអាចទេដែលរឿងគ្រប់យ៉ាង ត្រូវតែសមបំណង។ មិនអាចទេ ដែលរឿងទាំងអស់ ត្រូវតែបានបំពេញចប់ក្នុងដំណើរជីវិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនអាចទេ ដែលយើងអាចតម្រូវឱ្យធម្មជាតិដ៏ទៀងទាត់នេះ មកផ្ទៀងផ្ទាត់តម្រូវចិត្តយើងបាន។ ទោះយើងដឹង យើងយល់បាននៃហេតុទាំងឡាយនោះក៏ដោយ ក៏យើងនៅតែមិនអាចធ្វើចិត្តបានគ្រប់រឿង ព្រោះតែមនោសញ្ចេតនានៃក្តីស្រលាញ់ និងអនុស្សាវរីយ៍ ដែលមិនអាចបំភ្លេចនេះហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំពិបាកធ្វើចិត្តណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំពិបាកយល់ណាស់ថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីបាននៅពេលនេះ និងបន្តទៅទៀត។ គ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រឹង ដើម្បីសេចក្តីសុខមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ។ តែពេលនេះ មិនមានគាត់ទៀតទេ។ តើខ្ញុំគួរបន្តធ្វើបែបណា? អស់់ហើយ ខ្ញុំអស់ជម្រកដ៏កក់ក្តៅមួយ ដ៏ធំធេងហើយគឺម៉ែ។ ម៉ែ ម៉ែល្អបំផុតចំពោះកូន និងចៅ។កូន និងចៅស្រលាញ់ម៉ែណាស់។

សូមសេចក្តីល្អទាំងពួករបស់ម៉ែ នាំដំណើរម៉ែ ទៅដល់ទីខ្ពស់។ សូមម៉ែបានដល់សុគតិភព»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើ បានបញ្ជាក់ថា មូលេហតុដែលនាំឲ្យម្ដាយក្មេករបស់ខ្លួន លាកូន លាចៅ លាសាច់ញាតិជារៀងរហូត គឺដោយសារដើរដួល៕ប្រពភ៖ ហ្វេសប៊ុក

Related posts

Leave a Comment